Vadum Samråds bestyrelsesmøde 20. marts 2024

Referat af bestyrelsesmøde i Vadum Samråd den 20. marts hos Egon.
Deltagere: Luise Holm Bak, Gert Jacobsen og Egon Sloth
Referat: Egon

 1. Bemærkninger til sidste referat (30.01.2024)
  Ingen bemærkninger.
 2. Konstituering
  Formand: Gert Jacobsen
  Sekretær: Egon Sloth
  Kasserer: Luise Holm Bak
 3. Vadum Vildeste Natur
  Tilbagemelding af Aalborg Kommune
  Projektet er indtil videre stillet i bero. Der kører et lignende projekt i Vestbjerg, og de står først for tur.
 4. Pavillonen
  Div.: Jorddynge ved i Byparken på parkeringspladsen: Er fjernet.
  Låsning af bænke i pavillon: Vi aflåser dem ikke.
  Cementaskebæger i pavillon, revnet: Det skal udskiftes. Egon undersøger om indkøb af nyt.
  Nyt værktøj t/vedligehold, bl.a. to nye koste: Vagn og Berta, der sørger for oprydning i Byparken, køber det, der er brug for.
  Sand i sandkassen v/Vadum Anlæg: Vadum Anlæg leverer.
 5. Referat/offentliggørelse
  Se mail fra Jess – indlæser vi selv eller?
  Vi sender referater Samrådets mødereferater til Jess, der sørger for offentliggørelse på Vadum Borgerforenings hjemmeside (de skal offentliggøres).
 6. L-I-V i Gaden
  Afvikles 31. aug. 2024 – kort info om status
  Arbejdsgruppen arbejder videre med sagen. Næste møde er den 25. marts.
 7. Store vejprojekter og deres indflydelse på lokalbefolkningen
  Møde onsdag 17/4 kl. 19:00 i Sognegården.
  Program, annoncering og reservering af lokale m.v.
  Inge Birkegaard Damsgaard (Vejdirektoratet) tlf. 30311438, vil komme og fortælle om, hvordan store vejprojekter (den nye Limfjordsforbindelse) påvirker et lokalsamfund.
  Sognegården er reserveret. Luise sørger for indkøb af øl, vand, kaffe og småkager. Gert udfærdiger artikel til Vadumbladet og Vadum Info.
 8. Hal-tilbygning
  Status v/Egon
  Intet nyt.
 9. Planzonemøde i Vadum
  Dato? Se mail fra Lisbeth M
  Næste fællesmøde for de nordenfjords samråd afholdes i Vadum den 2. maj i mødelokalet i hallen
 10. Eventuelt
  Shelterpladsen
  Den sidste shelter er kommet på plads, der er ryddes op og græsset er slået, så pladsen er klar til en genindvielse.
Scroll to Top