Borgerforeningen Bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. I lige år afgår 3 medlemmer, i ulige år afgår 4 medlemmer. Endvidere vælges en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant. Derudover vælges 2 revisorer, som afgår skiftevis hvert år, samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse og revisorer er 2 årige, medens valg til suppleanter er 1 årig.

Lars Skau
Formand i bestyrelsen
Tlf. 21440557
mail: lars.skau@outlook.dk
Jess Falberg Nielsen
Næstformand i bestyrelsen
Står for udlejning af borde/stole og hjemmesiden
Tlf. 93923822
mail: jess@jessfalberg.dk
Søren Rank Mortensen
Medlem af bestyrelsen og koordinator af byforskønnelsen med blomster ol.
Tlf. 31653459
mail: srm67c@gmail.com
Jens Peter Hansen
Kasserer i bestyrelsen
Tlf. 40980865
mail: jp@privat.dk
Heidi
Heidi Thomsen
Medlem af bestyrelsen
Står for damefrokostudvalget og facebook.
Tlf. 22980440
mail: kr_he@mail.dk
Egon Sloth
Sekretær i bestyrelsen og Flagmester
Tlf. 91521201
mail: egon.sloth.56@gmail.com
Jørgen Nyborg
Suppleant i bestyrelsen og hjælper med medlemskontingenter ol.
Tlf. 25751211
mail: vvsnyborg@gmail.com
Revisor
Revisor
Revisor Suppleant
Scroll to Top