Generalforsamling 2024

Mandag d. 29. januar 2024 afholdte Vadum Borgerforening sin årlige generalforsamling i Vadum Sognegård, hvor der mødte 68 medlemmer op.
Til spisning kunne man vælge mellem gule ærter og stjerneskud, som blev leveret af Mortens Køkken.

Efter spisningen gik generalforsamlingen i gang. Jørgen Maibom blev valgt som dirigent og næstformand Jess Falberg aflagde formandsberetning. Jess omtalte de forskellige arrangementer, som er blevet afholdt i løbet af året; generalforsamling, damefrokost, Ren by, fugleskydning, Sankt Hans, loppemarked og juletræsfest.
Der har generelt været rigtig god tilslutning til alle arrangementerne.
Kasserer Jens Peter Hansen fremlagde derefter regnskabet, som viste et overskud på 6.980 kr.

Bestyrelsesmedlemmerne Jens Peter Hansen, Heidi Thomsen og Egon Sloth blev genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen har ønsket at træde ud af bestyrelsen og Søren Rank blev valgt som afløser for Kurt Nielsen. Jørgen Nyborg blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.

Bjørn Tjell blev valgt som revisor og Kirsten Christensen blev valgt som revisorsuppleant.
Vadum pokalen blev uddelt til Kurt Nielsen for hans mangeårige engagement i bestyrelsen og i Vadum i det hele taget.Hanne Maibom aflagde beretning og regnskab vedr. Vadum Elfond.
Gert Jacobsen orienterede om arbejdet i Vadum Samråd.
Til sidst afsluttede næstformanden generalforsamlingen og takkede for det store fremmøde. Vi fornemmede at de fremmødte hyggede sig og samtidigt blev orienteret lidt om hvad der foregår i byen.
Vadum Borgerforening

Scroll to Top