Ifølge vores vedtægter skal vi afholde generalforsamling i sidste halvdel af januar måned, og datoen skal bekendtgøres 3 uger før.

På grund af den skærpede corona situation er dette ikke muligt, bestyrelsen har besluttet, at generalforsamlingen afholdes så snart det er praktisk muligt.

Vi kan samtidig oplyse, at vores damefrokost 2021 i februar måned, bliver aflyst og flyttet til februar 2022.

De øvrige arrangementer i 2021 så som Ren by-Hele byens dag ult.maj-Fugleskydning og Sankt hansfest håber vi kan afholdes, derom senere.

Bestyrelsen i Vadum Borgerforening ønsker alle glædelig jul, og et forhåbentlig bedre nytår.