Vadumpokalen  2011

 

 En årlig uddeling af Vadumpokalen blev besluttet på Borgerforeningens 70 års stiftelsesdag 23. januar 1976, og iflg. de såkaldte statutter uddeles den til en idræts-, ungdoms- eller foreningsleder, som har udvist en særlig indsats i Vadumområdet, og meget passende bærer pokalen inskriptionen ”for god indsats”.                                          

Modtagerne af pokalen har repræsenteret en lang række af byens aktive foreninger, og der har aldrig været problemer med at finde velegnede emner blandt byens mange ildsjæle, som gennem årene har ydet en stor og uegennyttig indsats for foreningerne og deres medlemmer. For hvordan ville det gå, hvis der ikke hele tiden var personer, som var villig til at yde frivilligt og ulønnet arbejde, når andre trækker sig tilbage?

Igennem en lang årrække blev modtageren valgt af et udvalg bestående af Borgerforeningen, Skyttefore-ningen, Idrætsforeningen og Ungdomsklubben, men siden etableringen af Vadum Samråd sker udvælgelsen nu på baggrund af indstillinger fra Samrådets 19 medlemsforeninger. Igen i år har det heldigvis ikke voldt hovedbrud at finde et velbegrundet emne til modtagelse af Vadumpokalen.

Årets modtager er en rigtig ildsjæl, som i stigende grad har været med at sætte sit præg på byens fore-ningsliv, dels som aktivt bestyrelsesmedlem men også som deltager i mange forskellige aktiviteter med stort engagement og humør. Her kan nævnes mangeårigt medlem af Borgerforeningens bestyrelse med primært ansvar for Lokalhistorisk Arkiv, som er blevet passet og udviklet med stor entusiasme sammen med det trofaste kvindelige hjælpekorps, tilsyn med og pasning af Byparken hvilket gør, at den altid fremstår i præsentabel stand med lidt opdragelse af byens unge, indkøb af blomster til de af Borger-foreningen indkøbte blomsterkummer samt tilplantning og pasning af disse, en mangeårig indsats som holdleder for et herresenior håndboldhold, hjælp i forbindelse med pigefrokosten samt tovholder for kroket og krolfaktiviteterne under VIFs gymnastikafdeling. Ja, man kunne blive ved. Det må således  være tydeligt, at vedkommende til fulde lever op til målgruppen: En person som har udvist en særlig indsats for Vadumområdet.

Vi siger hermed tak for den store indsats og tildeler hermed Vadumpokalen til Lars Jørgen Nielsen.