En årlig uddeling af Vadumpokalen blev besluttet på Borgerforeningens 70 års stiftelsesdag 23. januar 1976, og iflg. de såkaldte statutter uddeles den til en idræts-, ungdoms- eller foreningsleder, som har udvist en særlig indsats i Vadumområdet, og meget passende bærer pokalen inskriptionen ”for god indsats”.                                          
Modtagerne af pokalen har repræsenteret en lang række af byens aktive foreninger, og der har aldrig været problemer med at finde velegnede emner blandt byens mange ildsjæle, som gennem årene har ydet en stor og uegennyttig indsats for foreningerne og deres medlemmer. For hvordan ville det gå, hvis der ikke hele tiden var personer, som var villig til at yde frivilligt og ulønnet arbejde, når andre trækker sig tilbage?
Igen i år har det heldigvis ikke voldt hovedbrud at finde et velbegrundet emne til modtagelse af Vadumpo-kalen. Modtageren er en person, der er meget kendt i Skytteforeningen, hvor han har været medlem siden 1990, været en aktiv del af bestyrelsen næsten lige så længe, heraf de seneste mange år som næstformand. Desuden har han de seneste par år været foreningens repræsentant i Haludvalget for Vadumhallen og har siden 1990 også medvirket til afholdelsen af Borgerforeningens/Vadum Skytteforening  årlige fugleskydning næsten hvert år. Samtidig har han virket som instruktør i foreningen med faste vagter 1 dag om ugen, når han ikke har været forhindret af vagter og udsendelser til udlandet bl.a. i Grønland, Lithauen og senest i Libanon. Dette har naturligvis medført, at han ikke har kunnet virke så meget i disse perioder, som han gerne ville, men han er nu i fuld sving med foreningsarbejdet.
Ud over de mange ledelsesopgaver er han stadig aktiv på foreningens 1. hold på pistol 15m i turneringen i Nordjylland, og han vandt for 3 år siden DM for veteraner i denne disciplin i klassen 45 – 55 år.
Så vi siger tak for det store engagement og tillykke til Dan Poulsen.