En årlig uddeling af Vadumpokalen blev besluttet på Borgerforeningens 70 års stiftelsesdag 23. januar 1976, og iflg. de såkaldte statutter uddeles den til en idræts-, ungdoms- eller foreningsleder, som har udvist en særlig indsats i Vadumområdet, og meget passende bærer pokalen inskriptionen ”for god indsats”.                                          

Modtagerne af pokalen har repræsenteret en lang række af byens aktive foreninger, og der har aldrig været problemer med at finde velegnede emner blandt byens mange ildsjæle, som gennem årene har ydet en stor og uegennyttig indsats for foreningerne og deres medlemmer. For hvordan ville det gå, hvis der ikke hele tiden var personer, som var villig til at yde frivilligt og ulønnet arbejde, når andre trækker sig tilbage?

Igen i år har det heldigvis ikke voldt hovedbrud at finde et velbegrundet emne til modtagelse af Vadumpo-kalen. Personen har i en lang årrække styret Idrætsforeningens regnskab og økonomi med stort overblik og fast hånd, hvor der var fokus på detaljer og system i tingene – intet blev overladt til tilfældighederne.

Som afløsning for dette job blev personen 28. januar 2003 indvalgt i Borgerforeningens bestyrelse og har lige siden forestået kassererjobbet med samme sans for detaljer og styring af regnskabet med sin orden-sans. Tillige har vedkommende i størstedelen af perioden forestået medlemsregistreringen med samme kvalitet og ansvarlighed.

Vi vil gerne sige tak for en stor indsats gennem årene og samtidig påskønne assistancen fra ægtefællen, som altid har bakket op og deltaget i mange opgaver f.x. pakning af girokort, hjælp ved arrangementer o.l.

Pokalen har hidtil været uddelt 34 gange og heraf kun 4 gange til kvinder, så det er en glæde i år at kunne uddele pokalen til én af byens aktive og stærke kvinder, som nu har valgt at trappe ned og nyde sit velfor-tjente otium. Så vi siger tak og tillykke til Bertha Larsen.