Vadum Borgerforening har konstitueret sig.
Den nye bestyrelse har holdt sit første møde, og efter at vi måtte sige farvel til vores forhenværende formand og sekretær, var der 2 poster at fordele.
Som ny formand valgtes Bente Collart, hun afløser Lars Andreassen som stoppede efter 7 år på posten.
Ny sekretær blev Pernille Aggerholm, hun afløser Lars Nielsen som stoppede efter 12 år på posten.
 
                                               Uddeling af Vadum pokalen.
Sædvanen tro blev Vadum pokalen uddelt ved den nylig overståede generalforsamling i Borgerforeningen;
Modtageren blev i år Lars Nielsen, og det var med følgende begrundelse:
Lars Nielsen får overrakt Vadumpokalen af næstformand Søren Stender
 
Modtageren af årets Vadumpokal, har været medlem af Borgerforeningens bestyrelse i 12 år.
Han blev opfordret til at blive bestyrelsesmedlem af Birthe Rønn, og fandt udfordringen spændende; han var ikke selv født i Vadum, men tænkte, at det at være i bestyrelsen ville give ham kendskab til nye mennesker og byens rytme.
Da han kom fra en stilling i erhverslivet, hvor han var vant til administrere og kommunikere var det ganske naturligt, at han blev sekretær; og fra denne post har Lars Nielsen været en af drivkræfterne i bestyrelsen;
Dengang i 2008, det blev besluttet at Vadum skulle have et Samråd, var det naturligt, at Lars også deltog i denne bestyrelse som sekretær, idet det mange gange var de samme embedsmænd som skulle kontaktes, og også i denne bestyrelse har han lavet et stort og godt stykke arbejde.
Nu har Lars og Ane Marie så besluttet sig for at gå i kloster, men inden han abdicerer, lægger det ham meget på sinde, at der sker en ordnet overdragelse, således at de tanker og ideer han været med til at skabe, forsat kan udvikle sig.
Vi kan kun sige du er en værdig modtager af Vadum pokalen, og har fortjent den.
 
Uddeling af ægtefælle pokalen.
Ægtefællepokalen tildeles i år på indstilling af Vadum Skytteforening Charlotte Svensson Dyrskjøt, Pallisdam 89.
 
                 Charlotte Dyrskjøt har modtaget ægtefællepokalen, overrakt af Lars Nielsen
 
Charlotte er gift med Lars Dyrskjøt, der i mange år har været medlem af bestyrelsen i Vadum Skytteforening, og som i flere år har været foreningens kasserer. Desuden har han haft ansvaret for pistolholdene, hvor især børneholdet har nydt godt af Lars kundskaber.
Selvom Lars har brugt mange timer i foreningen, har Charlotte altid haft en positiv indstilling til tingene, og er altid glad, når hun kommer med børnene ned til skydning.
Lars har desuden været uvurderlig i arbejdet med at holde foreningen samlet det sidste års tid til trods for, at han har et krævende arbejde som vagtholdsleder på flyvestationen med skiftende arbejdstider og lange vagter.
 Familien blev dog ikke helt glemt, selv om den til tider kom lidt i baggrunden.
Når Ægtefællepokalen tildeles en person, som har lidt stort afsavn i forbindelse med ægtefællens foreningsarbejde, mener vi, at Charlotte er den rette modtager.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *