Dørene blev åbnet kl. 13.30 og vore gæster begyndte at ankomme.

I år havde vi fået Jens Juhl Kristensen til at fortælle om hans og Ingers 65 år i Vadum. De kommer begge fra Han herred, og Juhl fortalte også lidt om hans opvækst ved landbruget; han fortalte også hvorledes han og Inger havde mødt hinanden; han og en ven var til bal, og vennen var ude og danse med Inger, bagefter lovede Juhl at passe på Inger medens vennen var på toilettet, men han så ham aldrig mere, og derfor holder Juhl og Inger stadig sammen efter de mange år.

Jens Juhl Kristensen fortalte om sit liv, og Inger supplerede

Juhl kom til Flyvestation Aalborg i 1952, samme år som den blev oprettet, her var han og Vagn Aage Nielsen leder af den beskedne brand og redningstjeneste. Efter 20 år ved forsvaret blev han pedel og halinspektør i Vadumhallen i 20 år.

Både Juhl og Inger har lavet et stort arbejde indenfor FDF/FDP i Vadum, bl.a. med oprettelse af et musikkorps som spillede ved byfester o.lign. i mange nabobyer.

Det var et spændende og interessant foredrag, og det kunne sagtens have forsat længere, men kl. 15.00 var kaffen klar og så stoppede det; men heldigvis gik snakken stadig godt og den forsatte indtil vi lukkede kl.16.30.

Der bliver lyttet interesseret til foredraget om de sidste 65 år i Vadum

Vadum Lokalhistorisk Arkiv vil gerne takke de ca. 30 fremmødte, og vi fornemmede at vores valg af fortæller havde været god, idet det fremkaldte minder som så igen skulle drøftes.

Vi vil også minde om at vi har åbent hver tirsdag eftermiddag, hvor vi meget gerne vil vise de mange billeder vi har; og vi er ligeledes stadig interesseret i at modtage nye gamle ting og billeder til arkivering.