Vadum Borgerforening afholdt tirsdag d. 28. jan. sin årlige generalforsamling i Vadum Sognegård. Der mødte 74 medlemmer op for at deltage i generalforsamlingen, som startede med spisning; gule ærter eller stjerneskud.
Kl. 19.30 startede generalforsamlingen med at man valgte Jens Mølgaard som dirigent, og efter han havde konstateret at alt var lovligt indvarslet fik formanden Lars Andreassen ordet og aflagde
formandsberetning
 Han kunne oplyse, at vi havde 448 husstande som medlemmer, hvilket var en lille stigning.
De 2 afgående bestyrelsesmedlemmer, fra v. Lars Nielsen og Lars Andreassen modtog blomster og anerkendende ord for deres store indsats igennem 12 år som bestyrelsesmedlemmer.
Ovenstående er et sammendrag af en fyldig og meget oplysende formandsberetning; desværre var det Lars Andreassens sidste, idet han, for øvrigt samtidig med sekretær Lars Nielsen, havde valgt at forlade bestyrelsesarbejdet; begge havde været med i 12 år og mente at de havde gjort deres borgerpligt.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Pernille Aggerholm og Bente Collart; Bente har tidligere været 1.supleant og været med til bestyrelsesmøderne.
 Som ny 1. suppleant valgtes Lars Skau, medens Joan Licon Clausen forsætter som 2.supleant.