Vadum den 28.januar 2012

 
Vadum Borgerforenings formandsberetning for 2011.
 
År 2011 var et år uden udskiftning i bestyrelsen,
Lars Andreasen blev valgt til formand, Søren Stender genvalgt som næstformand,
Lars Jørgen Nielsen fortsatte som daglig leder af Lokalhistorisk arkiv.
Kasserer er Jørgen Haugaard. Lars Nielsen fortsatte som sekretær. I Aktivitetsudvalget sidder de sidste 2 bestyrelsesmedlemmer: Joan Lichon Clausen og Gunni Møller.
 
Arrangementer.
 
Onsdag 16. februar afholdt Borgerforeningen foredragsaften i Sognegården med Thomas Mølgaard, Sindal som foredragsholder. Ca. 45 deltagere havde trodset vintervejret, og det var der vist ingen, der fortrød, for det var et meget spændende og flot foredrag,

 som blev givet af Thomas Mølgaard med stor entusiasme og humor.
Thomas har som den første dansker gennemført den 4300 km lange vandretur på den 40 cm smalle sti kaldet Pacific Crest Trail fra grænsen USA/Mexico til Canada.
 
Lørdag den 26. marts var der gjort klar til årets pigefrokost i Vadum Skoles aula. Vejret var perfekt, og da der var alt udsolgt mødte 130 glade og feststemte piger i alle aldre op. Igen i år blev der kåret en ”Årets Vadum Kvinde” , og valget faldt på den yngste deltager Anne Madsen.
 
Ren By Dag.
Søndag 3. april blev der på Danmarks Naturfrednings Forenings Ren By Dag indsamlet affald langs indfaldsvejene til byen af knap 20 personer fra foreningens bestyrelse, Lions Club Vadum samt nogle få frivillige bl.a. en familie fra Nørresundby. Der blev i alt indsamlet ca. 250 kg, og vi håber, at dette tiltag pynter så meget på vores by, at det er med til at begrænse den ubetænksomme hen- kastning af affald.
Efter veludført arbejde blev medhjælperne trakteret med pølser og drikke i Vadumhallens Café.
 
4. Maj afholdtes der oprydningsdag i hundeskoven, hvor der blev flyttet en del grene og kviste som kommunen havde efterladt ved deres udtynding af bevoksningen.
 
Bestyrelsen pakkede kuverter og omdelte omkring 1. juni girokort til alle ikke-medlemmer i Vadum sammen med et følgebrev.  
 
 
Den 14. maj deltog vi med en stand på forårsmarkedet ved Galerie Provence. Formålet er, at bestyrelsen kan møde foreningens medlemmer, tegne nye medlemskaber, sælge skud til den årlige fugleskydning, sælge Vadum-Bogen samt udbrede kendskabet til Lokalhistorisk Arkiv.
 
Lørdag den 18. juni afholdtes den årlige fugleskydning – nr. 42 i rækken – i samarbejde med Skytteforeningen. Der var i år deltagelse af ca. 40 skytter.
 
Efter en fin skydning blev årets skyttekonge fundet, hvorefter der blev serveret helstegt gris og salat med fadøl til. Efter spisningen var der overrækkelse af præmier.
 
Fuglekonge: Lars Nielsen
Skyttekonge: Lars Nielsen
Med sådan et held må der da være en mindre til at få den store lotto gevinst.
 
Den 23. juni var der opstilling af vores telt til Sankt Hans aften, der blev afholdt af FDF.
 
I samarbejde med Vadum Erhvervsforening afholdtes den 27. september foredrag med Jan Larsen:
’’Fra kommis i Vadum til direktør i Aalborg Håndbold”. De fremmødte fik et spændende foredrag på ca. 2 timer.
 
Park & Natur, Aalborg Kommune afholdt søndag den 2. oktober med assistance af Vadum Borgerforening et arrangement i Vadum Hundeskov som et led den igangværende hundekampagne. Fra kommunen deltog naturvejleder Esben Buch, dennes jagtlabrador Isak samt naturvejleder Klaus Godiksen.
Efter at et lignende arrangement i Aalborg Øst ikke kunne samle én eneste deltager, var det skønt, at 30-35 personer med eller uden hund mødte op i Vadum og nød det fine vejr og de mange gode eksempler på træningsøvelser, hvor frihed efter hver øvelse bliver hundens belønning og motivationsfaktor. Desuden blev der informeret om kommunens nultolerence-politik vedr. løse hunde i naturen og om reglerne for offentlige hundeskove. En stor oplevelse var det at se opvisningen af Esben Buchs labrador Isak, som gav prøver på sin imponerende kunnen.
Borgerforeningen var vært ved forfriskninger ovenpå et par skønne timer for både to-benede og fire-benede.   
 
I efteråret blev de sidste grenbunker i og udenfor hundeskoven ryddet væk.  Der var indlejet en flismaskine, som hurtigt kunne få området til at se ryddeligt ud igen.
 
3. juledag blev der i samarbejde med Idrætsforeningen, Vennekredsen, Skytteforeningen og Lions Club afholdt juletræ for børn. Der deltog 91 børn med deres familier.
Juletræsfesten bliver sponseret af Spar Nord Bank, Nørresundby Bank, Erhvervsforeningen og Lions Club. Uden dem er det ikke økonomisk muligt at afholde juletræsfesten, så vi er meget glade for deres støtte. 
Juletræet til Vadumhallen blev igen i år skænket af Thomas Thomsen.
 
Juleudsmykningen med julehjerterne i lysmasterne bliver støttet af byens erhvervs- og forretningsdrivende.
 
Lokalhistorisk Arkiv.
 
Vadum Lokalhistorisk Arkiv har haft et godt og spændende år, hvor vi 5 frivillige, næsten hver tirsdag eftermiddag, mødes i Borgerstuen, og vi har ligeledes kunnet glæde os over at der har været besøgende så at sige hver gang.
Mange er kommet for at aflevere noget til Arkivet, vi har i årets løb modtaget 50 forskellige dele, nogle har været meget omfattende, andre kun et enkelt billede, tak for det.
    Andre er kommet for at søge oplysninger, og det er dejligt når vi har kunnet hjælpe dem.
Det er sjovt og spændende at samle ting ind, men det er endnu bedre når vi kan formidle det til andre, derfor var det også glædeligt, at vi havde 40 gæster til vores åbent hus, som i år drejede sig om Byfester og Forårsmarkeder i Vadum.
.
Borgerforeningens samarbejde med kommunen og borgerne
 
Efter nytår havde vi en forespørgsel til kommunen om at få lavet Mejerivej om til en B vej fra en C vej, da den tjener som væsentlig forbindelse for mange beboere på vejene vest for Ellehammersvej.
Denne kunne dog ikke opgraderes, da der kræves, at der skal være busrute på vejen for at kunne klassificeres som en B-vej.
 
Gadebelysning på Rullebanen mellem Søndermarken og Vester Halne Vej: svar fra kommunen er, at der ikke laves gadebelysning udenfor bymæssig bebyggelse, og henviser til at man kan køre ad Vester Halne Vej – Møllevænget – Bøgevænget til skole og Idræt, da der her er gadelys.
 
Efter ønske fra borgere på Vadum Kirkevej har Vadum Borgerforening & Samrådet haft kontakt med kommunen, så der nu er opsat hastighedsskilte med 60 og 70 km fra kirken ind mod byen.
 
 
I foråret opsatte Borgerforeningen 3stk. blomsterkummer på Ellehammersvej. Disse er blevet beplantet med årstidens blomster med god rabat fra Vadum Havecenter, og vi håber, at byens borgere, lige som vi, synes at det giver en forskønnelse til byen. Midlerne til indkøb af kummerne kom fra Spar Nord fonden – en stor tak til dem.
 
Igennem næsten hele 2011 har der været skrevet meget i Vadum Bladet omkring heste høm høm!,
Derfor blev der i samarbejde med den nye rytterforening og kommunen afholdt en møde om ridestier og ridning generalt i og omkring Vadum. Kommunen vil komme med et oplæg til disse.
 
Vadum Borgerforening har i år modtaget støtte på 23,500,- kr. til indkøb af ny trailer til flag og telt. Da den gamle ikke var på nummerplader og derfor ikke havde forsikring, kunne foreningen risikere at få en forsikringssag på flere millioner ved en ulykke.

 Vi har også fået støtte til et højtaleranlæg, som kan bruges både inde og ude, med 2 stk. højtalere og 2 stk. mikrofoner. Det er blevet brugt til foredraget med Jan Larsen samt ved åbent hus i Lokal Historisk Arkiv. Dette vil blive udlånt til andre foreninger – blandt andet til Sankt Hans.
 
Vadum Borgerforening har de sidste par år rykket i Aalborg Kommune for at få lagt lidt grus på banestien. Sidste år lovede man at overveje det og vores kontaktperson i kommunen var ude og fotografere hvor der så mest fedtet ud, men uden at love noget.
Det var derfor glædeligt at man pludselig fandt penge til en større renovering, således er der nu lagt et lag grus og afsluttet med stenmel, som giver et udmærket underlag til cykling m. m.
Cykelstien er anlagt i den ene side af vejbredden, således at der er plads til ridning ved siden af, stier med stenmel bliver nemlig ødelagt af hestehovene hvis der rides på dem.
Vadum Banesti bliver en del af den nye cykelsti, som skal etableres fra Lindholm til Fjerritslev på den gamle banestrækning. Den findes allerede i etaper, men i 2012 skal den total projekteres og det er meningen at arbejdet skal udføres i 2013.
 
Da foreningen er bosat i Vadum hallen og gerne ser et nyt kulturhus / forsamlingshus i Vadum, er vi en del af arbejdsgruppen omkring dette. Vadum Samråd har fået lavet udkast på, hvordan en evt. tilbygning til Vadum hallen kunne se ud. Dette har også været vist i Vadum-Bladet, og eventuelle interesserede kan se udkastet i Lokalhistorisk Arkiv.