Vadumpokalen 2012
 
 En årlig uddeling af Vadumpokalen blev besluttet på Borgerforeningens 70 års stiftelsesdag 23. januar 1976, og iflg. de såkaldte statutter uddeles den til en idræts-, ungdoms- eller foreningsleder, som har udvist en særlig indsats i Vadumområdet, og meget passende bærer pokalen inskriptionen ”for god indsats”.                                          
Modtagerne af pokalen har repræsenteret en lang række af byens aktive foreninger, og der har aldrig været problemer med at finde velegnede emner blandt byens mange ildsjæle, som gennem årene har ydet en stor og uegennyttig indsats for foreningerne og deres medlemmer. For hvordan ville det gå, hvis der ikke hele tiden var personer, som var villig til at yde frivilligt og ulønnet arbejde, når andre trækker sig tilbage?
Igennem en lang årrække blev modtageren valgt af et udvalg bestående af Borgerforeningen, Skyttefore-ningen, Idrætsforeningen og Ungdomsklubben, men siden etableringen af Vadum Samråd sker udvælgelsen nu på baggrund af indstillinger fra Samrådets 19 medlemsforeninger. Igen i år har det heldigvis ikke voldt hovedbrud at finde et velbegrundet emne til modtagelse af Vadumpokalen.
Årets modtager etablerede sig tilfældigvis samme år, som denne pokal blev indstiftet, som selvstændig er- hvervsdrivende i byen og oparbejdede igennem årene en meget driftig og markant virksomhed først med adresse på Lærkevænget, senere på Nervøsvej men grundet pladsmangel opførtes der i 1989 en ny og moderne ejendom på Ellehammersvej med forretning, værksted, lager og garager, hvorfra virksomheden dygtigt blev drevet med op til 25 ansatte. Samtidig blev adressen på Nervøsvej ombygget til Kulturhuset, som dannede rammen om mange private og erhvervsmæssige arrangementer. Årets modtager var desuden blandt initiativtagerne til stiftelse af en erhvervsforening i byen og i en lang årrække en markant og driftig formand for foreningen, som stadig fremstår som et aktivt bindeled mellem byens erhvervsliv. Igennem mange år var modtageren desuden dybt involveret i Vadum Håndbold, som på trods af byens ringe størrelse kom til at spille en stor rolle i toppen af den danske liga, og han var desuden med til at sikre håndbold i Nordjylland på topniveau via Vadums fusion med Aalborg KFUM til Aalborg HSH – det senere AaB Håndbold og nu Aalborg Håndbold. Modtageren har desuden via udstykninger sikret mange nye boliger til byen og dermed bidraget aktivt til byens udvikling.
Disse ting er kun udpluk af de mange positive tiltag, som modtageren har gjort for Vadum, og som under- streger berettigelsen af, at årets Vadumpokal går til Evald Andreasen.