År 2010 startede med at bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:
Lars Andreasen blev valgt til formand, Søren Stender genvalgt som næstformand,
Lars Jørgen Nielsen fortsatte som daglig leder af Lokalhistorisk arkiv.
Ny kasserer er Jørgen Haugaard. Lars Nielsen fortsatte som sekretær. De sidste bestyrelsesmedlemmer, som udgør arrangementsudvalget er Joan Lichon Clausen samt Susanne Jungersen.
 
Efter sommerferien er Susanne stoppet af tidnød på grund af sit arbejde. Ind er kommet suppleant Gunni Møller.
 
Der er 424 betalende medlemmer mod 366 medlemmer i 2007
 
 
Arrangementer.
 
Lørdag d. 6. marts var der gjort klar til Pigefrokost i Vadum Skoles aula. Allerede kl. 12.30 ankom de første, og i løbet af en halv times tid havde godt 130 feststemte piger i alle aldre taget plads ved bordene. Der var en fantastisk stemning under hele festen, som udover masser af snak, dans, karaoke, solo- og fællessang, naturligvis også bød på masser af lækker mad og dertil hørende drikkevarer. ”Ti tålmodige mænd” – nogle af dem med høreværn (røde naturligvis) – gjorde deres til, at ingen af pigerne gik hverken sultne eller tørstige hjem.
Der var ligeledes et flot modeshow, hvor nogle af festdeltagerne gik på cat-walken iført smart forårs tøj, præsenteret af Helle & Pernille fra ”Pigernes Verden”. Umiddelbart efter fik vi besøg af Pedro fra Athen, som udgav sig for at være journalist på et mandeblad. Han var på udkig efter det helt rigtige billede til sit blad – et billede med ”bare piger”, og da han havde hørt, at der skulle være Pigefrokost i Vadum, ville han da lige kigge forbi…..
 
Lørdag d.8. april mødtes Vadum Borgerforenings bestyrelse og Lions klub Vadum samt en hel del borgere; formålet var at samle affald langs indfaldsvejene til Vadum. Og det blev til adskillige sække med affald + en bildør. Det er planen at gøre dette til en årlig aktivitet der bliver holdt på Danmarks Naturfredningsforening indsamlingsdag.
 
Lørdag den 8. maj. deltog vi med en stand på forårsmarkedet ved Galerie Provence. Formålet er at bestyrelsen kan møde foreningens medlemmer, tegne nye medlemskaber, sælge skud til den årlige fugleskydning, sælge Vadum Bogen samt udbrede kendskabet til Lokalhistorisk Arkiv.
 
Årets fugleskydning:
Lørdag 12. juni afholdt Vadum Borgerforening og Vadum Skytteforening den årlige fugleskydning – den 41. i rækken – med deltagelse af et rekordstort antal skytter nemlig 52. Deltagerne mødtes ved byflaget, og med musik i spidsen gik man til sidste års fuglekonge Aksel Jacobsen på Søndermarken. Her blev deltagerne flot trakteret med Aksels hjemmebagte kringle, som blev fulgt af læskedrik og en skarp. Derefter fortsattes der til skydepladsen ved Rullebanen. 
Her bød Borgerforeningens formand velkommen og påskønnede det fine fremmøde, hvorefter skydningen efter fuglen, som er silhuetten af en fugl savet ud i træ med fastskruede metalplader, kunne begynde. Om det var den stride modvind, som drillede skytterne, eller om pladerne på fuglen var bedre skruet på vides ikke, men der skulle 378 skud til, inden årets fuglekonge var fundet. Herefter blev der serveret spidstegt pattegris med kartoffelsalat m.m. skyllet ned med kold fadøl. Under spisningen uddeltes præmierne.
Årets skyttekonge Orla Dahl, ny fuglekonge Kurt Christensen.
 
Lørdag d. 25. september arrangerede borgerforeningen en tur til Nordkraft i Aalborg. Der var 43 deltagere som mødte op ved Vadumhallen for at deltage. Vi ankom til Nordkraft i god tid før den guidede tur startede kl. 14.00, og benyttede tiden til at se på et stort kræmmermarked som blev afholdt i den store forhal. Ved samme lejlighed var der en del som mente, at der manglede meget i at rummet var renoveret færdig, senere fandt vi ud af, at det var bevidst man lod de rå betonmure stå uden maling. Det var ”Skråen” som stod for rundvisningen. Den startede med en film på 25 minutter, som hed ” Fra kul til kultur”; filmen viste udviklingen fra kulfyret elværk til kulturhus, og den blev fremvist i en af de 3 biografsale, som ”Biffen” har indrettet i Nordkraft. Derefter fulgte en timelang rundvisning i multihallen, musikscene og beværtninger. Alle steder virkede rummene store, på grund af den store frihøjde, og så fik vi endda forklaret, at vi kun så 40 % af hele Nordkraft, de sidste 60 % var stadig en stor byggeplads, hvor bl.a. DGI får store lokaler indeholdende f.eks. en 25m høj klatrevæg. Eftermiddagen sluttede med kaffe og muffins, inden vi kørte tilbage til Vadum.
I Borgerforeningen var vi glade over den store tilslutning til udflugten, og vi fik også det indtryk, at deltagerne syntes det havde været en god oplevelse.   
 
 
3. juledag blev der i samarbejde med Idrætsforeningen, Vennekredsen, Skytteforeningen og Lions Club afholdt juletræ for børn. Der deltog 98 børn med deres familier.
Juletræsfesten bliver sponseret af Spar Nord Bank, Nørresundby Bank, Erhvervsforeningen og Lions Club. Uden dem er det ikke økonomisk muligt at afholde juletræsfesten, så vi er meget glade for deres støtte. Juletræet til Vadumhallen blev igen i år skænket af Thomas Thomsen.
 
Juleudsmykningen med julehjerterne i lysmasterne bliver støttet af byens erhverv og forretningsdrivende.
De bliver med navn takket i Vadumbladet for deres indsats.
 
Der er i julen 2010 lavet om på elinstallationen til disse, så de overholder gældende lovgivning.
 
 
 
 
Lokalhistorisk Arkiv.
 
 
I arkivet har vi haft et godt og travlt år, hvor vi har fået ca. 40 forskellige afleveringer, spændende fra et enkelt billede til store afleveringer med protokoller, billeder og andre effekter; en enkelt kan nævnes, hvor vi fik omkring 150 forskellige ansøgninger om statsstøtte til at modernisere bygninger, med tegninger og overslag i årene 1941 til 1943.
Vi er 5 medarbejdere som mødes hver tirsdag, og de fleste tirsdage har vi også besøg af personer , som vi prøver at hjælpe med oplysninger, et enkelt eksempel kan nævnes; vi havde besøg af 4 dansk/ amerikanere, hvis oldeforældre var født i Vadum i 1851, også der kunne vi hjælpe med oplysninger.
 
Et lokalhistorisk arkiv skal ikke blot være et sted, hvor man gemmer gamle støvede papirer o. lign, det har først en mening, når der kommer en formidling af tingene og det prøver vi på forskellig vis.
 
Igen i år har vi haft arkivdag eller åbent hus, vi havde i år valgt at have Ulf Jessen fra Nørhalne til at vise film, som hans far Jess Jessen havde optaget igennem mange år af familiens butik ”Boulevard Magasinet”, der mødte ca. 30 deltagere.
I løbet af året har vi ligeledes fået omkring 15 elektroniske henvendelse fra folk rundt om i det ganske land, hvor vi har hjulpet så godt vi kunne, og nogle gange får vi også ny viden denne vej.
Vi har også med held, skrevet og afleveret artikler til Vadum Bladet. Endelig har vi hjemmesiden Vadum-By.dk og der har vi mulighed for at skrive og redigere som vi gerne vil, og resultaterne kan derefter læses globalt..
.
 
 
 
Borgerforeningens samarbejde med kommunen.
 
I 2010 fik Vadum en hundeskov, som blev projekteret af Park & Natur, Aalborg Kommune. I samarbejde med Vadum Samråd har Vadum Borgerforening stået for arbejdet med at sætte hegn op omkring Vadum hundeskov samt fjerne træer og grene med hjælp fra frivillige i byen. Etableringen er betalt af Vadum Samråd og Borgerforeningen. Desuden har vi sponseret et bord-bænke sæt til hundeskoven samt 2. stk. bænke til den vestlige og østlige banesti.
 
I første halvdel af året er der arbejdet en del med at få lavet en plan omkring, hvordan man kunne få hjørnet af Ellehammersvej & Nervøsvej til at se pænere ud. Kommunen er kommet med et forslag, hvor kanten omkring bedet udskiftes med natursten, buskene i yderkanten bevares og i midten udgraves jorden og der lægges stenmel med et bord bænke sæt og et affaldsstativ. Dette projekt forventes gennemført i 1. halvår af 2011.
 
Vadum Borgerforening søgte Spar Nord Fonden om tilskud til byforskønnelse og fik bevilget kr. 30.000. Dette beløb samt egne midler er brugt på indkøb af 3 stk. blomster-kummer, som dem man bruger i Aalborg Kommune, blandt andet på Nørresundby torv. Vi har prøvet at få disse igennem Aalborg Kommune men svaret var, at disse kun vil blive opsat i Aalborg og Nørresundby. Kummerne vil blive opsat på hjørnet ved PJ. Auto,
på græsplænen ved Spar Nord og på fliserne ved Guldbageren. Tilplantning af kummerne udføres af Lars Jørgen Nielsen, Vadum Borgerforening.
Den 26. maj mødtes Lars Jørgen Nielsen, Lars Andreasen og byrådsmedlem Mette Ekstrøm med Park & Natur til besigtigelse af de grønne arealer i Vadum, her blev der bl.a.gennemgået følgende:
Indkørsel til svømmehal – græsniveauet skal ændres, så kørselsmuligheder bliver lettere for f.eks. Falck
Hundeskoven: Der ligger affald smidt nede ved indgangen til hundeskoven, og desuden er der døde træer, som skal fældes.
Grønt areal/svømmehal: Grønt areal inde midt i svømmehallen. Hvad skal der ske med dette område og hvem ejer det? Og bliver det renoveret/gjort rent?
Byparken: Kan man få en bedre udnyttelse af de grønne arealer bagved hallen, så der bliver et samlingsted for alle børnene? F.eks. ved at der bliver lavet en naturlegeplads for målgruppen 3-7 år.
Banesti: Græsset ved skoven skal klippes bedre. Samtidig skal der lægges stabilgrus på stien og gøres noget ved broen, da den er glat om, og når det regner.
Generelt: Græsareal ved Nervøsvej skal klippes. Robert Svendens Vej – skal tjekkes op på med lokalplanen. 
Hovedvej/rullebane: Det stigende antal bjørneklo ved hovedvejen overfor pumpestationen samt op langs rullebanen.
 
 
Fra Aalborg kommune har vi modtaget en plan over, at de vil indhegne et stykke i hunde skoven kun til hvalpe..
 
Alt det andet
Hvert år opsætter foreningen flagalle til konfirmationer.
Vi har sponsoreret 2 gaver til Lions Clubs bingo 8 april.
Sponsorat til bandereklame i Vadumhallen.
Sponsorat til Vadum Skytteforening i anledning af jubilæum.
Opsat telt og bord/bænke til Sankt Hans fest.
Back-up telt til friluftsgudstjeneste.
Flagalle og hjælp ved indvielsen af foreningshus i byparken.
Flagalle forårsmarked.
Udlejning af stole, bænke og borde. Der er i år 2010 indkøbt 10 nye borde.
Omdeling af velkomstbrev til alle ind/tilflyttere i byen.
 
Planer for 2011
 
Hastighedsdæmpning på Vadum Kirkevej / ved krydset ved Vadum Kirke
 
16.2. foredrag v/Thomas Mølgaard i Sognegården
19.3. pigefrokost i skolens aula.
3.4.  indsamling af affald.                 
14.5. stand på Galerie Provence marked
18.6. fugleskydning med start ved byflaget

Program for anden halvdel kan  senere på året ses på vores hjemmeside:

www.vadum-by.dk