Vadum Banesti, nu som cykelsti.
 
 
Vadum Borgerforening har de sidste par år rykket i Aalborg Kommune for at få lagt lidt grus på banestien. Sidste år lovede man at overveje det og vores kontaktperson i kommunen var ude og fotografere hvor der så mest fedtet ud, men uden at love noget.
Det var derfor glædeligt at man pludselig fandt penge til en større renovering, således er der nu lagt et lag grus og afsluttet med stenmel, som giver et udmærket underlag til cykling m. m.
Cykelstien er anlagt i den ene side af vejbredden, således at der er plads til ridning ved siden af, stier med stenmel bliver nemlig ødelagt af hestehovene hvis der rides på dem.
Herefter er der muligt at komme fra Vadum til Vadum kirke uden at skulle cykle på Vadum Kirkevej, som på trods af hastighedsbegrænsninger stadig er farlig strækning. Cykelstien kan også bruges af ældre, som har et elkøretøj.
    Vadum Banesti bliver en del af den nye cykelsti, som skal etableres fra Lindholm til Fjerritslev på den gamle banestrækning. Den findes allerede i etaper, men i 2012 skal den total projekteres og det er meningen at arbejdet skal udføres i 2013. 
 
                                                                                                 Vadum Borgerforening