Vadum 4H Klub
 
Vadum Lokalhistorisk Arkiv har kendskab til et væld af foreninger i Vadum, både bestående og nogle som for længst er afviklet. Vadum 4H Klub er en forholdvis ny forening, som dog ikke eksistere mere.
    Oprindelig var 4H organisationen en ungdomsafdeling under ”De Danske Husmandsforeninger” og blev vel senere tilknyttet Dansk Familiebrug.
    I Arkivet har vi materiale fra Vadum 4H Klub fra 1984 til 1995, men foreningen kan jo nemt have fungeret i mange flere år, og hvis der er nogle i Vadum som ligger inde med supplerende materiale vil vi gerne se det, eventuelt modtage det.
     Hovedformålet med klubben var, at lære børnene at omgås og passe deres kæledyr, de havde ligeledes nogle haver ved Foltmannsvej, hvor de dyrkede grønsager, som senere blev solgt på auktion, eller brugt i hjemmene.
4H klar med deres indslag til Byfesten vognoptog i 1985, kusken er Rigmor Jensen, Munkhaven
 
    Der var også et socialt samvær, som bl.a. gav sig udslag i, at man i en årrække deltog i vognoptogene ved Byfesterne i Vadum, og i 1988 og 1989 indøvede man et lille skuespil med sang, musik og udklædning, som blev fremført ved Byfestens familieaften i Vadumhallen.
4H børn opfører “Landmandsliv ” ved Byfesten 1990, familieaften i Vadum hallen.