Tal med naboen

 

Under denne overskrift var der i juni måned en artikel i Aabybro-Posten, som satte fokus på vigtigheden af at etablere og vedligeholde et godt forhold til sine naboer, så forskellige opfattelser af naboskabet løses via dialog, og at man dermed undgår, at der opstår nærmest uløselige konflikter. I artiklen henvises der bl.a. til gode naboråd fra Viborg, som kan findes på hjemmesiden: www.viborg.dk/godtnaboskab.

Anledningen til at bringe dette indlæg er, at Borgerforeningen har fået en henvendelse fra nogle af byens borgere og medlemmer af foreningen med en opfordring til, at der aftales nogle retningslinier for anven-delse af støjgivende maskiner f.x. græsslåmaskiner, flismaskiner, motorsave, fliseskærere o.l., således at det bliver til mindst gene for de fleste.

Borgerforeningen vil gerne tilslutte sig disse tanker, men bestyrelsen går ikke ind for at foreslå et påbud eller faste tidspunkter for anvendelsen af maskiner men vil i stedet opfordre til, at man aftaler med sine naboer om, hvornår det vil være rimeligt af hensyn til ophold på terrassen, børns middagssøvn og lignende individuelle ønsker.

Derfor vil vi igen opfordre til at styrke dialogen med sine naboer, så evt. splid må blive taget i opløbet, og der også på dette område kan skabes et godt klima for alle byens borgere.

Borgerforeningen ønsker alle i byen en fortsat god sommer – også på terrassen og i haven.