Snerydning – Hjemme hos dig

Postbudet, skraldemanden og dine gæster skal kunne komme sikkert til og fra din bolig. Derfor har du pligt til at holde dit fortov og din indkørsel fri for is og sne. Hvis en person falder på dit fortov og kommer til skade, kan du komme til at betale erstatning. Renovationsvæsenet i Aalborg lader dit affald stå, hvis ikke skraldemanden kan komme sikkert hen til ejendommen.
Fortov og indkørsel skal så vidt muligt være ryddet, saltet eller gruset inden kl. 7 om morgenen. På landet og i nogle villakvarterer ejer grundejerne selv vejene. Kommunen rydder ikke de private fællesveje og private veje. Her har ejeren eller grundejerforeningen pligt til at salte og rydde veje og stier hen til offentlig vej.
Aalborg Kommune står for at salte og rydde sne i Aalborg Midtby. Grundejerne betaler for denne service. Kommunen er også grundejer og skal på samme måde som alle andre sørge for at holde fortove og indkørsler fri for is og sne. Det gælder ved skoler, børnehaver, ældrecentre og andre offentlige bygninger.