Skaterrampen er renoveret
Første del af projektet ”Motions og Bevægelsestorv” er nu gennemført, idet den gamle skaterrampe på parkerings pladsen er blevet renoveret.
Vadum Borgerforening havde som deres del af projektet valgt at renovere skaterrampen; arbejdet er udført under ledelse af bestyrelses medlem Kurt Nielsen, og han har som hjælpere haft andre bestyrelsesmedlemmer og nogle fra det frivillige korps.

 
 
Kurt Nielsen er her i gang med at sætte nye brædder på siden af Skaterrampen, Søren Stender er håndlanger.
 
Selve skelettet på rampen var sundt nok, medens pladerne og de udvendige brædder var helt kassable, men som sagt nu er den klar til ungdommen, og vi håber den vil blive flittigt brugt, samtidig håber vi, at de unge vil passe på den, så den kan stå der i lang tid igen.
Foruden skaterrampen har vi også ryddet op på den nye motionssti, således kan den allerede nu bruges til gå og løbeture; der vil senere blive lagt mere jord på, og der vil blive opstillet motions- redskaber på den.
Næste fase af projektet bliver en stenmels sti fra Rullebanen til Pallisdam op forbi Foreningshuset, der vil også komme nyt asfalt på parkeringspladsen, og der bliver lavet en rulleskøjte rampe.
Alt dette håber vi på, at kunne klare inden sommerferien.