Rødslet er en bebyggelse i Vadum Sogn, Kær Herred, bestående af en større gård og nogle bol og huse. Den tilhørte i middelalderen bispestolen på Børglum kloster. Gården afbrændtes vistnok 1534 af Skipper Clements folk. Ved reformationen 1536 kom Rødslet med bispestolens øvrige gods under kronen, der 1540 afstod et af bolene til rigsråd Peder Ebbesen Galt (-1548) til Birkelse hovedgård m.v., og 1579 resten af landsbyen Rødslet til sønnen Anders Pedersen Galt (-1585) til Birkelse hovedgård. Denne solgte muligvis 1582 sit gods til Godslev Budde, der nedlagde landsbyen, lod opdyrke skov og hede og anlagde herregården Rødslet. Efter hans død 1622 overtoges Rødslet af datteren Dorthe Godslevsdatter Budde (-tidligst 1638), gift med Iver Friis (-1623) af Haraldskær til Oksholm.

I 1940 blev gården revet ned. Markerne lægger nu jord til Aalborg Lufthavn.

Tryk for PDF fil

Ejere af Rødslet

 • (1400-1536) Børglum Bispestol
 • (1536-1540) Kronen
 • (1540-1548) Peder Ebbesen Galt
 • (1548-1579) Ingeborg Drefeldt gift Galt
 • (1579-1582) Anders Pedersen Galt
 • (1582-1622) Godslev Budde
 • (1622-1634) Dorthe Godslevsdatter Budde gift Friis
 • (1634-1648) Helvig Marsvin gift Galde
 • (1648-1649) Karen Galde
 • (1649-1655) Frands Lykke
 • (1655) Christence Frandsdatter Lykke gift (1) Brockenhuus (2) von Arenstorff
 • (1655-1660) Frands Brockenhuus
 • (1660-1661) Christence Frandsdatter Lykke gift (1) Brockenhuus (2) von Arenstorff
 • (1661-1667) Frederik von Arenstorff
 • (1667-1689) Tøger Lassen
 • (1689-1692) Laurids Tøgersen Lassen / Peder Tøgersen de Lasson
 • (1692-1737) Peder Tøgersen de Lasson
 • (1737-1739) Enke Fru Anne de Lasson
 • (1739-1756) Mathias Pedersen de Lasson
 • (1756-1799) Jens Gleerup
 • (1799-1803) Kirstine Lykke gift Gleerup
 • (1803-1805) Ida Kirstine Jensdatter Gleerup
 • (1805-1807) Ida Kirstine Jensdatter Gleerups dødsbo
 • (1807-1812) Severin Gleerup
 • (1812-1819) Jens Gleerup
 • (1819-1820) Jens Gleerups dødsbo
 • (1820-1831) J.C. baron Krag-Juel-Vind-Arenfeldt
 • (1831-1853) J. Rahbek / Martin Larsen
 • (1853-1875) W. Undall
 • (1875-1898) Aalborg Diskontobank
 • (1898-1904) C. Thorup
 • (1904-1912) N. Jensen
 • (1912-1915) Enke Fru Jensen
 • (1915-1918) W. Hjorth
 • (1918) J. Jespersen
 • (1918-1919) Konsortium
 • (1919-1921) C. Jensen
 • (1921-1922) C. Jensens dødsbo
 • (1922-1932) Carl Nielsen
 • (1932-1940) Christen Jacob Petersen