Referat af Vadum Borgerforenings generalforsamling 30. januaR

Generalforsamlingen blev afholdt i Sognegården og havde samlet ca. 70 deltagere. Aftenen blev indledt  med spisning af hhv. gule ærter med tilbehør eller stjerneskud fra Cooks Cafeteria i Vadumhallen, mens snakken gik livligt ved bordene.

Selve generalforsamlingen indledtes med valg af Jørgen Maibom som aftenens dirigent, hvorefter formanden Lars Andreasen aflagde beretning for 2012 og gennemgik foreningens mange forskellige aktiviteter i løbet af året.

Dernæst informerede Lars Jørgen Nielsen om Vadum Samråds aktiviteter bl.a. i relation til Aalborg Kommune med fokus på Vadum Banesti, udvidelse af Vadumhallen samt etableringen af et bevægelsestorv nord for hallen. Disse indlæg gav anledning til forslag og forespørgsler fra deltagerne, og der udspandt sig en god debat med gode input til bestyrelsen for de 2 foreninger.

Lars Nielsen aflagde regnskabet, som udviste et mindre underskud på ca. kr. 3500 og en formue på ca. kr. 139.000. Som besluttet på forrige generalforsamling indstillede bestyrelsen til en forhøjelse af kontingentet pr. husstand fra kr. 100 til kr. 125, hvilket blev vedtaget uden bemærkninger. Kontingentet var virkning fra 1. juni.

Personvalg til bestyrelsen: Gunni Møller og Lars Jørgen Nielsen modtog genvalg, mens Joan Lichon Clausen og Jørgen Haugaard ikke ønskede genvalg – nyvalgt blev i stedet Kurt Nielsen og Martin Madsen.

Som suppleanter valgtes Bente Collart og Joan Lichon Clausen. Hanne Maibom blev genvalgt som revisor mens Bertha Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Bestyrelsen havde modtaget et forslag, som gik på byens julebelysning. Det gav anledning til en god debat, og bestyrelsen fik til at opgave at undersøge alternative muligheder og måske få løst opgaven via produktionsskolen. 

Dernæst blev Vadumpokalen og Ægtepokalen overrakt – se separate begrundelser.

Afslutningsvis aflagde Lars Gunnar Jacobsen beretning og regnskab for Vadum Elfond.