Onsdag 16. februar afholdt Borgerforeningen foredragsaften i Sognegården med Thomas Mølgaard, Sindal som foredragsholder. Ca. 45 deltagere havde trodset vintervejret, og det var der vist ingen, der fortrød, for det var et meget spændende og flot foredrag, som blev givet af Thomas Mølgaard med stor entusiasme og humor.
Thomas har som den første dansker gennemført den 4300 km lange vandretur på den 40 cm smalle sti kaldet Pacific Crest Trail fra grænsen USA/Mexico gennem uspoleret vildmark i staterne Californien, Oregon, Washington for at slutte i British Columbia 15 km inde i Canada med temperaturer fra stegende hede til – 14 grader i bjergene mod Canada . Af udfordringer kan i flæng nævnes tung oppakning, vandrationering, dræberbier, skorpioner, klapperslanger, bjørne, pulvermad og lokale, berusede hillbillyes på kaninjagt.
Foredraget blev godt understøttet af en mængde flotte billeder, som til fulde beviste hvilken udfordrende men også flot tur, det havde været.

Det er første gang, Borgerforeningen har arrangeret sådan en foredragsaften, men på baggrund af det fine fremmøde, vil vi gerne gentage det, så sidder læserne med en god idé til et emne eller en bestemt foredragsholder kan man kontakte Lars Nielsen på tlf. 98271982/21672143 eller e-mail larsnielsen.vadum@hotmail.com eller et andet bestyrelsesmedlem, som findes her : https://www.vadum-by.dk/borgerforening/bestyrelsen-kontakt