Kontingent

Alle husstande i Vadum, som ikke endnu er medlemmer af Borgerforeningen, modtager i disse dage et kontingentbrev samt et girokort på kr. 100.

Hvad kan du gøre for Borgerforeningen? Betal girokortet og det beskedne beløb og vær derved med til at gøre det muligt at gøre endnu flere ting for byen og dens borgere.

Hvad kan Borgerforeningen gøre for dig? Dine forslag kan videregives til de enkelte bestyrelsesmedlemmer eller på foreningens hjemmeside www.vadum-by.dk 

Oprydning i hundeskoven

Kommunen har afsluttet opgaven med udtynding i Rullebaneskoven. Da der stadig ligger en del grene i hundeskoven, arrangeres der en oprydningsdag  tirsdag den 24. maj kl. 19, hvor brugerne og andre frivillige er velkomne til at give en hånd med. De opsamlede grene vil blive placeret udenfor hegnet langs Rullebanen og vil blive brugt til det årlige Sankt Hansbål. Oprydningsarrangementet afsluttes med bålmad i Byparken.

Banestien

Bestyrelsen foreslog for et par år siden Aalborg Kommune, at den gamle banesti blev reetableret fra Nørre- sundby til Biersted, og det ser ud til, at denne henvendelse nu bærer frugt, idet der er blevet afsat kr. 2 mio. til dette projekt, så vi ser frem til at modtage mere konkret information om gennemførelsen.