Ildsjælen, Jan Larsen holdt foredrag i Vadum Sognegård

 

 

 

Vadum Borgerforening og Vadum Erhversforening var arrangør af foredraget ”Fra kommis hos Bech til sportsdirektør for Aalborg Håndbold”. 
    Jan Larsen startede med at fortælle, at i moderne eliteidræt er man på i medierne hele tiden; man kan både blive brugt, men hvis man har lidt erfaring kan man også bruge pressen. Set i det perspektiv kunne han ligeså godt starte aftenen med at fortælle om den pludselige trænerfyring, han lige havde foretaget, det var aldrig rart, men i topidræt var man nødt til at reagere hurtigt.
     Tilhørerne blev hurtigt klar over at Jan taler hurtigt i et friskt sprog, samtidig er der ingen tvivl om, at han også har en hurtig tankegang. Vi fik hans livshistorie helt fra dengang han havde lærer Krogh som klasselærer på Vadum skole, efterfølgende flaskedrenge job og senere uddannelse hos købmand Bech og hans videre karriere i sælgerbranchen.
     Men det var jo nok hans håndboldoplevelser publikum var mest spændt på, og vi blev ikke snydt; Jan fortalte levende om de mange spændende kampe, hvor følelser og nerver var på højkant. Vi fik også nogle historier om markante spillere såsom Joakim Boldsen, Kristian Kelling og flere andre.
     De knap 40 fremmødte hørte på en mand, som satte sig mål og kæmpede for at nå dem; og Jan erkendte ligeledes, at han ville være meget i tvivl om, hvad han ville foretage sig, hvis ikke han havde det liv med håndbold som han havde.
     Jan Larsen talte i 2 timer, og der var ingen af tilhørerne der efterfølgende var i tvivl om, at de havde hørt en ildsjæl, som virkelig brændte for sit arbejde, og i sine 45 år allerede havde oplevet mere end de fleste.
 
                                                                                                 Vadum Borgerforening

Nyt fra Vadum Borgerforening

 

 

 

Den 3. limfjordsforbindelse

Foreningen har fået tilsendt nogle eksemplarer af de detaljerede beskrivelser af de 3 løsningsforslag. Disse kan beses i Borgerstuen.

 

Vadum Banesti som cyklesti

Aalborg Byråd har for nylig godkendt, at den gamle banesti reetableres som cykelsti fra Nørresundby indtil grænsen til Jammerbugt Kommune, altså vest for Rullebanen – et ønske som foreningen har fremført overfor kommunen bl.a. på baggrund af borgerønsker.  Projektbeskrivelen, som er benævnt Vadum Banesti – ”porten mellem storbyen og vestkysten”, Link herunder. 

 

 

  Vadum Banesti. "Porten mellem storbyen og vestkysten"