køb billet her: https://place2book.com/da/sw2/sales/n0vr1oxopn

Generalforsamling Vadum Borgerforening

Vadum Borgerforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 31. aug  kl. 18.00 i Vadum Sognegård Husk tilmelding til spisning før generalforsamling i Vadum Borgerforening. senest d. 27. aug.

Generalforsamling

Tilmelding til spisning på generalforsamlingen 31/8 2021, kl.18.00 i Vadum Sognegård kun for medlemmer. Generalforsamling starter kl. 19.00   https://vadum-by.dk/elementor-1302/

🔥 Sankt Hans aften 🔥

Afholdes i Vadum Bypark d. 23. juni 2021.Vi starter kl. 17.00, hvor Vadum Hop & Fun stiller en hoppeborg op til børnene. Der sælges slushice, popcorn, vafler, pølser, øl og sodavand 🥤🍿🍺 Kl. 19.30 kommer folketingsmedlem Orla Hav og holder årets båltale.Kl. 20.00 tændes bålet.

Borgermøde afholdt i Kultur og Idrætscenter torsdag d. 22. oktober

Den nye kommuneplantillæg for hele Vadum området, er nu blevet godkendt af Aalborg Byråd 2. oktober, og derefter ligger det til offentlig høring frem til d. 27.november. Dette indebærer at hvis man har indsigelser eller supplerende oplysninger, kan man skrive til By og Landskabsforvaltningen inden denne dato, og så vil det blive behandlet igen. Midtvejs […]

Vadum by er renset for affald

Aktionen startede i uge 15 hvor byens dagplejere havde monteret affaldssække på deres vogne, og hvor man fokuserede på at lære de små at samle affaldet op; en af dagplejerne fortalte at børnene gik vældig op i det og de var gode til at spotte affaldet. Resultatet var ca. 12 plastiksække med affald til containeren. […]

Bliv medlem af Vadum Borgerforening

Borgerforeningen er en upolitisk forening, der bl.a. varetager borgernes interesser i forholdet mellem byen og kommunen. Borgerforeningen anvender kontingentet til driften af : Blomsterkummerne i byen og Byparken Flagalle`ved konfirmation og andre begivenheder Hejsning af byflaget Opsætning af julebelysning Driften af lokalhistorisk arkiv På grund af coronasituationen er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at […]

Vigtig meddelelse fra Vadum Borgerforening

Ifølge vores vedtægter skal vi afholde generalforsamling i sidste halvdel af januar måned, og datoen skal bekendtgøres 3 uger før. På grund af den skærpede corona situation er dette ikke muligt, bestyrelsen har besluttet, at generalforsamlingen afholdes så snart det er praktisk muligt. Vi kan samtidig oplyse, at vores damefrokost 2021 i februar måned, bliver […]

Spar købmand donerer penge til udvidelse af julebelysning i Vadum

Nu nærmer julen sig igen, og julebelysningen er kommet op i lygtepælene i Vadum. I år er der for første gang i 3 år muligt at køre igennem Ellehammervej, hvilket også indebærer et bedre indtryk af stjerner og juletræer. Igen i år er mange af de erhvervsdrivende med til at bekoste julebelysningen; uden deres medvirken […]