2010-47566.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

 

 

at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at en ny sti

Det drejer sig om den på vedlagte plan viste sti. Stien er navngivet efter en af nabovejene.

Stien er en privat fællessti. Alle tre grundejerforeninger, som stien løber igennem, har godkendt det

foreslåede navn.

Oversigtskort – Millestien   Se kort: https://www.vadum-by.dk/download/millestien/finish/3/4/0

Beslutning:

Godkendt.

 

i Vadum navngives Millestien.

Sagsbeskrivelse

Navngivning af en ny sti i Vadum – Millestien.