Møde med Aalborg Kommune

Før sommerferien holdt Borgerforeningen møde med repræsentanter for 2 af kommunens afdelinger, nemlig Park & Natur samt Trafik og Veje.

Formålet var at præsentere en række ønsker om vedligeholdelse og af anlægsmæssig karakter i byen – såvel bestyrelsens egne ønsker som forslag fra byens borgere. En række af disse forslag relaterer sig til Spar Nord Fondens donation af kr. 30.000 til byforskønnelse, mens andre idéer er afleveret på Borgerforenin-gens hjemmeside www.vadum-by.dk hen over året.

Efter nogen stilstand i ferieperioden er der nu ved at komme gang i en dialog omkring flere af ønskerne, om end der skal en god portion tålmodighed til på baggrund af kommunens økonomiske situation.

Det er nu lykkedes at få kommunens lovning på, at fortovene på Vester Halne Vej vil blive udbedret inden udgangen af i år. Træerne mellem Botvedsvej og Charles Lindberghs Vej vil blive fældet, hvorefter fortovene vil blive lagt om, så det igen bliver sikkert at færdes uden at skulle være henvist til at gå på vejen.

Som nævnt i forrige nummer af Vadum-Bladet har Borgerforeningen desuden fået lovning på opstilling af en blå kube til småt jern, hvilket vil ske i den nærmeste fremtid på oplagspladsen ved Rullebanen.

Borgerforening har sponseret og fået opsat lampe i Byparken sådan at man også kan se i den mørketid.

Foreningen vil løbende give information her på hjemmesiden, når der kommer en løsning på de øvrige ønsker.