Klar til vinteren

Aalborg Kommune er klar til vinteren, hvor frost og sne kan gøre trafikken besværlig. Her på hjemmesiden kan du se, hvordan kommunen salter og rydder veje, når vinteren sætter ind. Samtidig fortæller vi om dine pligter som grundejer. Vi kan ikke hindre gener, men vi kan sammen gøre en indsats for at gøre trafikken så sikker som muligt for os alle.
Kommunens indsats følger en samlet plan. Vi har delt vejene ind i 3 kategorier: A, B og C. A og B er de mest trafikerede, og her kører bilerne ud med salt og sneplov så hurtigt som muligt. Målet er at gøre det sikkert at køre på A og B veje. C er de små veje. De bliver saltet og ryddet, når der er et meget stort behov. Målet er at holde C vejene farbare, så ved glat føre må man færdes med forsigtighed på disse veje. Se oversigten i skemaet på det store kort.
Fra 15. oktober – 1. april følger Aalborg Kommune vejrsituationen døgnet rundt. Når der er varsel om frost, salter vi på de mest trafikerede veje, inden temperaturen når under frysepunktet. Det er mest effektivt og kræver mindst salt. Aalborg Kommune rydder sne på A veje, inden der er faldet et jævnt lag på 5 centimeter, eller når sneen begynder at samle sig i driver. På B veje rydder vi, inden der er faldet et jævnt lag på 8 cm.
Aalborg Kommune salter og rydder på de mest trafikerede cykel- og gangstier inden klokken 8 om morgenen. A stier, som går langs hovedindfaldsvejene til Aalborg, har højest prioritet.
Signaturforklaring til kortene: A-veje er røde, B-veje er blå, C-veje er grønne, A-stier er stiplet røde, B-stier er stiplet blå og private fællesveje er umarkerede.

       Se kort: http://www.aalborgkommune.dk/Borger/trafik-og-veje/Vejene/vinter/Documents/Vadum.pdf