Højriisparken er en sidevej (bebyggelse) til Ellehammersvej og går fra denne til J.Horskjaersvej (sti). Samme selskab har opført alle husene i begyndelsen af 70 erne/slutningen af 6o erne således at en del af disse skulle være forbeholdt pensionisterne. Den daværende formand for disse, Jens Chr. Nielsen, gjorde en stor indsats herfor’ og det lykkedes da for ham – heldigvis – selv at prøve at bo der.
Vejen er opkaldt efter Holger Højriis, (1901-1942), der var dansk/amerikaner, født i Jylland. Han er kendt for sammen med amerikaneren Otto Hillig at have foretaget den første atlanterhavsflyvning til Danmark i året 1931. Starten gik fra New Foundland(Harbor Grace) med mellemlanding i iCrefeldt og Bremen på grund af benzinmangel og tåge og derefter modtagelse i København(Kastrup) af en tusindtallig menneskemængde. Flyvningen blev foretaget i det højvingede fly "Libertyf1(Bellanca-monoplan, 300 HK, Whirlwind motor).