Generalforsamling i Vadum Borgerforening

Tirsdag d. 26. januar afholdt Vadum Borgerforening sin årlige generalforsamling, denne gang foregik det i Ambrosial-Vadumhallens cafeteria. Der var mødt 65 medlemmer, som startede med spisning, hvor man kunne vælge imellem gule ærter eller stjerneskud.

Kl. 19.00 bød formanden Bente Collart velkommen til selve generalforsamlingen, hvor der var en lang række punkter som skulle gennemgås. Først blev Jens Mølgaard valgt til dirigent, hvorefter formanden aflagde beretning om årets gang, hvor første arrangement var en koncert med ”Souvenirs” hvor der var 85 betalende gæster; næste arrangement var ”Årets pigefest ” med 140 deltagere. Overskuddet fra begge arrangementer var på forhånd doneret til Kultur og Idrætscenteret, det beløb sig til 17.177 kr.

de mange fremmødte lytter til formand Bente Collarts beretning om årets gang

I april måned brugte vi en søndag formiddag på at samle skrald sammen med 30 af byens borgere, og det blev til en hel trailer fuld; i maj måned afholdt vi Kræmmer og Bagagerumsmarked med 110 solgte stadepladser og inden vi gik på sommerferie skulle årets mandefest ”fugleskydningen” afholdes og der var omkring 40 skytter til dette arrangement.

I efteråret har vi koncentreret os om at få julebelysningen på plads, og må nok konstatere, at vi på et tidspunkt bliver nødt til at investere i noget nyt; endelig stod vi igen i år for afholdelse af årets juletræsfest i Vadum hallen; vi havde igen dette år hyret Michael Bach til at underholde børnene.

Efterfølgende fremlagde kasserer Martin Madsen årets regnskab, som viste overskud før vi donerede oprindelig 50.000 kr og dernæst festoverskuddet på 17.177 kr til Kultur og Idrætscenter. Ligeledes har foreningen anskaffet sig en trailer til at køre borde, bænke, affald og andet med.

Inden vi gik til valg af bestyrelse oplyste Bente Collart, at udvalget som plejede at stå for damefesten havde trukket sig, og hun takkede dem for deres arbejde, men kunne samtidig oplyse, at borgerforeningen forsætter festen i samme ånd.

Valget til bestyrelse og revisorer blev genvalg, med undtagelse af Gunni Møller, som efter 6 års arbejde ikke ønskede genvalg, formanden udtalte stor tak for hendes arbejde i de år; som ny suppleant blev valgt Thomas Melbye, Grønslet.

Så var det blevet tid til at uddele Vadumpokalen, og i år blev den tildelt Ane Marie Holm Nielsen, for hendes store arbejde som formand for VIF, og hendes indsats både i forbindelse med Vadum Bypark,samt Kultur og Idrætscenteret; og det var tydeligt at forsamlingen var enige i vores valg.Tillykke !

Ane Marie Holm Nielsen, formand for Vadum IF blev hædret med Vadum Pokalen

Under eventuelt blev det drøftet hvorledes vi kunne fastholde, eller måske øge vores medlemsantal, som for tiden ligger på omkring 425 husstande. Bente oplyste, at vi fremover vil aflægge alle nytilflyttere et besøg, hvor vi forærer dem en flaske vin, og fortæller om vores virke, samt udleverer et girokort så de, hvis de har lyst, kan melde sig ind i Borgerforeningen.

Et andet punkt var julebelysningen, også her var der flere forslag i spil, og vi skal så i løbet af de næste par år finde en ny løsning.

Traditionen tro, aflagde Vadum Elfond repræsenteret ved Lars Andreasen ligeledes deres regnskab, og viste hvem der havde modtaget donationer. Vadum Elfond har for nuværende en kapital på ca. 890.000 kr som giver et afkast på knap 30.000 kr, og det var så de penge man har til fordeling.

Vadum Samråd benytter også borgerforeningens generalforsamling til at fortælle hvad der sker i Samrådet;

Lars Jørgen Nielsen kunne fortælle om et travlt år, hvor man først var blevet færdige med Motions og Bevægelsestorvet, og hvor Vadum Bypark var endt med at blive mellem 3 kandidater fra Nordjylland til at modtage Danskernes Idrætspris, desværre blev det ikke os.

Samrådet er også involveret i Kultur og Idrætscentret, og arbejder sammen med andre foreninger om at skaffe de sidste penge til inventaret.

Ud over de store sager, har vi også forbindelse med kommunen vedrørende vejproblemer på Vesterhalnevej, fældning af vejtræer på Ellehammersvej, bebyggelse på Holger Tjellgrunden, udtynding i jubilæumsskoven og nedrivning af Vesterhalnevej 110.

Jens Mølgaard takkede for god ro og orden, og Bente Collart takkede for det store fremmøde, og så var ellers en del som fik travlt med at komme hjem til EM-håndbold.