Tirsdag d. 22. januar havde Borgerforeningen indkaldt til sin 112. generalforsamling; denne foregik i Vadum skoles aula, og samlede 62 deltagere.

Traditionen tro startede man med at spise gule ærter eller stjerneskud; leveret fra Vadumhallens cafe.

Efterfølgende startede generalforsamlingen med at vælge Jørgen Maibom til dirigent, og han ledede slagets gang rimelig smertefri; beretninger blev godkendt, og der var genvalg til alle. Med hensyn til fremtidsplaner ja så er tiden kommet til, at vores flagstænger som bruges langs vejen trænger til at blive skiftet, det vil være en udgift på ca. 30.000 kr, og der er også undersøgelser i gang omkring et nyt højtalersæt vel en udgift på 10.000 kr.

Vadumpokalen

Pokalen tilfalder i år en person, der selv om han bor uden for byen, laver et stort arbejde inde i byen, til stor glæde for store og små såvel unge som gamle.

Han er altid frisk på at prøve nye ideer af, nogle kommer godt fra start, mens andre må prøves af et par gange for at se om det er noget der fænger.

Specielt børnehavebørnene har han rigtig godt fat i og dermed bliver deres forældre også inddraget i hans ideer og arbejde. Flere gange om året inviteres de i sognegården til sang, musik og fortælling.

Arrangementer på plejehjemmet og i sognegården deltager han gerne i såfremt det er muligt, i det hele taget gør han meget for at være synlig og tilgængelig i byen.

Han er lidt af en stjerne på facebook, idet der ikke er mange som får lige så mange likes på Vadum info som vores kandidat. 

Da vi i 2017 havde byens dag var han en del af den gruppe der var tovholder for arrangementet, og i 2018 da der manglede en bål taler til St. Hans trådte han også til og gjorde rigtig godt.

Derfor tildeles Vadum pokalen i årJens Chr. Meldgaard.

Formand Bente Collart overrakte også blomster til en glad Jens Chr. Meldgaard

Efterfølgende repræsenterede Jørgen Haugaard Vadum Elfond, og fortalte om hvad fonden havde udbetalt i det forgangne år.

Formanden for Vadum Samråd, Lars Jørgen Nielsen fortalte om Samrådets virke i året som gik; bl.a. havde de frivillige omkring Vadum-Byparks vedligehold brugt en del arbejde og 15.000 kr på at lægge stenmel på motionsstien langs Rullebanen, i håb om at den vil være brugbar hele året.

Vadum Samråd er ligeledes medspiller sammen med Aalborg kommune om at udforme Byfornyelses plan for Vadum, dette medfører en del møder med kommunens embedsmænd.

Generalforsamlingen sluttede med en del debat om det forestående borgermøde, samt en del tale om hvorledes trafiksikkerheden kan øges på Vesterhalnevej.

Formanden for Vadum Borgerforening Bente Collart sluttede af med at takke for det gode fremmøde, og den gode debat som havde været.