Forord

Ved min afgang som kæmner i Vadum kommune lovede jeg sognerådet at gøre et forsøg på at skrive Vadum kommunes historie, så vidt dette lod sig gøre ved hjælp af de kilder, der kunne skaffes til veje, og her foreligger så resultatet, som jeg har valgt at kalde »Træk af og kommentarer til Vadum kommunes historie«.

Det ser ud til, at sognedelingen går helt tilbage til Svend Estridsens tid og at sognene stort set har holdt denne inddeling helt op til vor tid.

 

Den menige mand havde dog intet at sige dengang, idet det var ridderne, adelen og præsteskabet, der fuldstændigt dominerede i sognene.

Først langt senere blev der dannet de såkaldte bylav, men også deres indflydelse på land og rige var lig nul, holdt nede som almuen var af vornedskab og enevælde, hvor adelen og præsteskabet havde hals- og håndsret over blandt andet bønderne. Længst nede var dog de besiddelsesløse, der embede sig som tiggere og røvere, og dem havde næsten enhver lov til at slå ihjel, selv om der i tiden op til Frederik VI nok blev udstedt nogle forordninger, der mildnede lidt på kårene for disse folk.

Under Frederik VI kom der i det 19. århundrede dog skred i forbedringerne. Det var i det hele taget de store fremskridts århundrede med indførelse af f. eks. Fattigkommission, sogneforstanderskab, sogneråd og ikke mindst skoleloven af 1814, der i øvrigt har været i brug helt op til vore dage. Begrebet kommuner opstod også i den tid.

 

Det har for mig været et interessant arbejde at gennemgå og granske de gamle folianter, men uden hjælp fra mange sider, offentlige som private, ville det heller ikke have været muligt for mig – som menig mand.

Og uden forkundskaber på disse områder – at gøre noget ved opgaven.

Mange har, som nævnt, været behjælpelige med oplysninger, så der kunne fremskaffes konkrete data, men det har naturligvis ikke kunnet undgås, at visse oplysninger kun er tilnærmelsesvise, idet meget jo er gået tabt i årenes løb. Dog håber jeg, at jeg med denne udgivelse har givet et billede af kommunens historie, som mange vil have glæde af at læse.

Jeg takker samtidig de mange, som har ydet bidrag hertil.

 

Vadum, marts 1970. Sofus Jensen,