Vadum Borgerforenings Generalforsamling- Formandsberetning 2012
 
Året 2012 var et år uden udskiftning i bestyrelsen,
Lars Andreasen blev valgt til formand, Søren Stender genvalgt som næstformand,
Lars Jørgen Nielsen fortsatte som daglig leder af Lokalhistorisk arkiv.
Kasserer er Jørgen Haugaard. Lars Nielsen fortsatte som sekretær. I Aktivitetsudvalget sidder de sidste 2 bestyrelsesmedlemmer: Joan Lichon Clausen og Gunni Møller.
I år har vi også haft vores suppleant Kurt Nielsen med til møder I foreningen, så han kunne få et indtryk af, hvad arbejdet i bestyrelsen består af.
 
 
Konkurrence
 
På sidste års generalforsamling blev der udskrevet en konkurrence, hvor man kunne vinde 2 smartboxe for den bedste ide. Vinder blev Sally og Ludvig Pedersen med forslaget om et efterårsmarked samt Anders Jungersen med sit forslag om en årlig afholdelse af foreningernes dag.
 
 
Arrangementer.
 
I april var foråret nået til Vadum og Borgerforeningens blomsterkummer blev plantet til med stedmoderblomster leveret af Vadum Havecenter til en fordelagtig pris.
  
Lørdag den 21. april var der gjort klar til årets pigefrokost i Vadum Hallen. Vejret var perfekt, og da der var alt udsolgt mødte 168 glade og feststemte piger i alle aldre op. Her blev der bl.a. danset til sambarytmer. Her skal der lyde en stor tak til det frivillige udvalg, der planlægger denne fest, samt til alle hjælperne på dagen.
 
Ren By Dag.
Søndag 22. april blev der på Danmarks Naturfrednings Forenings Ren By Dag indsamlet affald langs indfaldsvejene til byen af knap 20 personer fra foreningens bestyrelse, Lions Club Vadum samt nogle få frivillige. Der blev i alt indsamlet ca. 200 kg, og vi håber, at dette tiltag pynter så meget på vores by, at det er med til at begrænse den ubetænksomme henkastning af affald.
Aalborg Kommune leverede affaldscontainer samt ydede kr. 500 til forfriskninger m.v.
Efter veludført arbejde blev medhjælperne trakteret med pølser og drikke i Vadumhallens Café.
 
 
Bestyrelsen pakkede kuverter og omdelte omkring 1. juni girokort til alle ikke-medlemmer i Vadum sammen med et følgebrev.  
 
 Den 31. maj afholdt Vadum Borgerforening og Samrådet i samarbejde med Park & Natur,
Aalborg Kommune borgermøde I Sognegården, hvor der mødte ca. 70 personer op.
På mødet gennemgik man planerne for etableringen af en gangsti og cykelsti på den gamle banesti. Deltagerne fik mulighed for at diskutere planerene og komme med forslag til forbedringer og rettelser.
 
Lørdag den 18. juni afholdtes den årlige fugleskydning – nr. 43 i rækken – i samarbejde med Skytteforeningen. Der var i år deltagelse af ca. 45 skytter.
 
Efter en fin skydning blev årets skyttekonge fundet, hvorefter der blev serveret stegt flæsk med persillesovs og fadøl dertil. Efter spisningen var der overrækkelse af præmier.
 
Fuglekonge: Christopher Julian Leue
Skyttekonge: Jørgen Nyborg
 
Den 23. juni var der opstilling af vores telt samt lydanlæg til Sankt Hans aften, der blev afholdt af FDF. I år var hovedtaleren Aalborgs borgmester Henning G Jensen.
 
1. september blev vores telt opstillet og udlånt til Vadum IF fodbolds gadeturnering.
 
I midten af december afholdt Borgerforeningen kursus i med Ebba Vejen som underviser. Dette var en stor succes, så det er noget, der vil blive arbejdet videre med bl.a. andet med
et kursus omkring påske.
  
 
3. juledag blev der i samarbejde med Idrætsforeningen, Vennekredsen, Skytteforeningen og Lions Club afholdt juletræsfest for børn. Der deltog 75 børn med deres familier.
Juletræsfesten bliver sponseret af Spar Nord Bank, Nørresundby Bank, Erhvervsforeningen og Lions Club. Uden dem er det ikke økonomisk muligt at afholde juletræsfesten, så vi er meget glade for deres støtte. 
Juletræet til Vadumhallen blev igen i år skænket af Thomas Thomsen.
 
Juleudsmykningen med julehjerterne i lysmasterne og kæder i træerne på hjørnet af Nervøsvej bliver støttet af byens erhvervs- og forretningsdrivende.
 
Årsberetning for Vadum Lokalhistorisk Arkiv.
 
For arkivet har 2012 på mange områder lignet de foregående, med de sædvanlige åbningstider hver tirsdag fra 16.00 til 18.00, og med 2 timers længere åbent den første tirsdag i måneden. Vi er i den heldige situation, at der i snit er gæster hver uge. Vi modtager også stadig mange arkivalier, som vi sorterer og registrerer; og et område vi har gjort noget særligt ud af i år er digitalisering af gamle videoer og smalfilm, for på den måde at bevare minder om tidligere byfester, forårsmarkeder o. lign.
 Til årets åbent hus dag, havde vi besøg af Svend Hansen, som viste billeder og fortalte om sin tid på Grønland. Vi var ca. 30 personer, som nød godt af hans gode fortælleevner og hans smukke billeder.
   Vi har desværre haft indbrud et par gange i årets løb, og har mistet bl.a. en harddisk under disse indbrud, og da de også tog vores interne nøgler, var vi nødt til at foretage os noget drastisk. Vores lokale fungerer som nødudgang for Vadumhallen, og derfor kan vi ikke sikre det forsvarligt med lås, og vi valgte derfor i samarbejde med Borgerforeningen at installere et dyrt alarmanlæg.
 
 
 
Borgerforeningens samarbejde med kommunen og borgerne
 
Vadum Samråd har fået bevilget 800.000 kr. fra en pulje til Sundhed og Bæredygtig Udvikling.
Ansøgningen er sendt af en arbejdsgruppe bestående af Vadum Borgerforening, Vadum Samråd, Vadum IF og Vennekredsen: Pengene skal bruges til at videreudvikle området omkring hallen og byparken med flere aktivitetsmuligheder til glæde for byens borgere.
Tegninger er lavet i samarbejde med DGI.
 
Der er blevet opsat infotavle ved indgangen til Super Spar, det giver mulighed for bedre at kunne komme med information til byens borgere.
 
30. maj var der møde med Park & Natur vedr. de grønne områder langs indfaldsvejene/større veje.
 
Borgerforeningen blev i uge 19 kontaktet af Aalborg Kommune Fjernvarme om udskiftning af
skorstenen på fjernvarmeværket i Vadum, og her hjalp vi med at få information ud til borgerne i Vadum.
 
Der har igennem hele året været en god kommunikation med Aalborg Kommune igennem
Vadum Samråd
 
Da foreningen er bosat i Vadumhallen og gerne ser et nyt kulturhus / forsamlingshus i Vadum, er vi en del af arbejdsgruppen omkring dette.
 
I dette forår vil der igen være møde med Park & Natur vedr. de grønne områder, så er der

nogle der har noget, som de gerne vil have med på mødet, kan bestyrelsen kontaktes på mail