Vadum Borgerforening formandsberetning 2009.
 
Året 2009 startede med at bestyrelsen bød det nye bestyrelsesmedlem Joan Lichon Clausen
velkommen, hun afløste Lotte Vigh. Herefter konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:
Lars Andreasen blev genvalgt til formand, Søren Stender genvalgt som næstformand,
Lars Jørgen Nielsen fortsatte som daglig leder af Lokalhistorisk arkiv, Joan Lichon Clausen
står for medlemsregistrering , Bertha Larsen fortsatte som kasserer.
Lars Nielsen fortsatte som sekretær, menigt bestyrelsesmedlem er Susanne Jungersen.
 
På årets første møde blev det vedtaget at oprette et arrangementsudvalg, som skulle stå for damefrokosten.
 
Også i år har vi delt girokort ud til alle husstande som ikke er medlem af foreningen. Vores mål er at øge medlemstallet som p.t. udgør 410 medlemmer mod 366 medlemmer i 2007 – en pæn frem-gang på 12%.
 
Fra foreningens side bydes der velkommen til nye tilflyttere til vores by med et brev, dette kan lade sig gøre ved hjælp af Vadum Vandværk, som er de eneste der har mulighed for at se nye tilflyttere,
og vi vil gerne takke foreningen for dette samarbejde.
 
Arrangementer.
 
Med hjælp fra Lions Klub Vadum blev der den 2.maj afholdt forårsrengøring omkring Vadum. Her blev der af de frivillige hjælpere indsamlet omkring ¾  container, som var blevet sponseret af Aalborg Kommune Ren by. Denne indsamling vil i år blive afholdt den 18. april, der er Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende indsamlingsdag.
 
 

Den 9. maj deltog vi med en stand på forårsmarkedet ved Galleri Provence. Formålet er at bestyrel-sen kan møde foreningens medlemmer, samt at tegne nye medlemskaber, sælge skud til den årlige fugleskydning samt sælge Vadum-Bogen.
 
Lørdag d. 16. maj beviste knap 93 festglade damer/piger, at det var en god ide at holde damefrokost. Kl.13.00 myldrede de ind i skolens aula, alle havde mere eller mindre røde beklædningsgenstande på – nogle var faktisk klædt helt i rødt, heriblandt Janne, der blev kåret som årets ”røde Vadumkvinde 2009”.Man startede med spisning, som blev akkompagneret af Bo Møller på piano, senere var der blød mandestrip og forskellige former for fællessang herunder også karaoke.
Langt de fleste af Vadums virksomheder havde været flinke med sponsorgaver, så udover at der var gevinster på 24 af indgangsbilletterne, blev der også afholdt et forrygende amerikansk lotteri.
De fleste af gevinsterne var til forskønnelse og bevarelse af de dejlige piger, men der var også guldvask til bilen og meget andet.
Opbakningen var så god og stemningen så fin, at festudvalget allerede på festdagen meldte ud, at de gentager tilbudet til næste år, hvor festen bliver afholdt den 6. marts 2010
 
Lørdag 6. juni afholdt Vadum Borgerforening og Vadum Skytteforening den årlige fugleskydning – den 40. i rækken – med deltagelse af knap 40 skytter, heriblandt en del tidligere skyttekonger. Deltagerne mødtes ved byflaget, og med musik i spidsen gik man efter en rundtur i byen til sidste års fuglekonge Guldbageren Per Leth. Her blev deltagerne flot trakteret med frisksmurte rundstyk-ker, wienerbrød, kaffe og en skarp, hvorefter der fortsattes igennem byen til skydepladsen ved Rullebanen.
Her bød Borgerforeningens formand velkommen, hvorefter skydningen efter fuglen, som er silhuetten af en fugl savet ud i træ med fastskruede metalplader, kunne begynde. Skydningen blev afviklet i herligt sommervejr og med højt humør, og efter 349 skud blev årets fuglekonge fundet. Herefter blev der serveret spidstegt pattegris med kartoffelsalat m.m. skyllet ned med kold fadøl.
Ny fuglekonge Aksel Jacobsen, Skyttekonge Ib Kjemtrup Møller.
 
18. juni opsætning af Borgerforeningens telt for VIF til Landsmesterskaberne i udendørs
håndbold.
 
24. juni opsætning af Borgerforeningens telt for FDF til Sankt Hans.
 
Igen i 2009 blev der afholdt byvandring, som foregik den 29. august. Der mødte 25 ved starten kl. 13.30. Efter en byvandring på ca. 1.5 time var man tilbage i byparken, hvor der var et traktement med brød, kaffe, øl og vand.
 
18. september 2009 opsætning af Borgerforeningens telt for Vadum Kirkecenter i forbindelse med børnearrangement.
 
3 juledag blev der i samarbejde med Idrætsforeningen,Vennekredsen, Skytteforeningen og Lions Club afholdt juletræ for børn. Der deltog 83 børn med deres familier.
Juletræsfesten bliver sponseret af Spar Nord Bank, Nøresundby Bank, Erhvervsforeningen og Lions Club. Uden dem er det ikke økonomisk muligt at afholde juletræsfesten, så vi er meget glade for deres støtte. 
Juletræet til Vadumhallen blev igen i år skænket af Thomas Thomsen.
 
 
Juleudsmykning med lyshjerter i lysmasterne bliver støttet af byens erhvervs- og forretnings-drivende. De bliver med navn takket i Vadumbladet for deres indsats.
 
Der skal i julen 2010 monteres Hpfi relæer på hver enkelt mast for at overholde lovgivningen, dette vil foreningen gøre løbende, så vi stadigvæk kan have julebelysningen tændt. 
 
 
Lokalhistorisk Arkiv.
 
I arkivet har vi haft et godt og travlt år, hvor vi har fået 45 forskellige afleveringer, spændende fra et enkelt billede, til store afleveringer med protokoller, billeder og andre effekter.
Vi er 5 medarbejdere som mødes hver tirsdag, og de fleste tirsdage har vi også besøg af personer, som vi prøver at hjælpe med at finde de oplysninger, som interesserer dem.
I år har der været 2 fødselsdage, som vi har været med til at markere, nemlig Plejehjemmet Solvangs 50 års fødselsdag, hvor vi lavede en billedudstilling, som også blev vist på Solvang.
Og så havde Vadum skole også 50 års jubilæum, noget vi brugte megen tid på; i samarbejde med skolen besluttede vi nemlig at udgive et jubilæumsskrift, og til dette fik vi stor hjælp af Mette Ekstrøm og fhv. skoleinspektør Harald Søland . Desuden hjalp Karen Marie Christensen med at lave en stor udstilling i skolens bibliotek, en udstilling som vi senere viste frem ved vores åben hus dag. Sidste tiltag var at åbne arkivet for alle skolens elever klassevis, således at de kunne opleve, hvordan det var  at gå i skole i gamle dage, og her fik vi igen hjælp af Harald Søland.
Endelig havde vi åbent hus i november måned, hvor vi havde en hyggelig eftermiddag sammen med ca. 30 gæster.
 
 
 
Borgerforeningens samarbejde med kommunen.
 
Foreningen har løbende kontakt med Aalborg Kommune i forbindelse med henvendelser fra byens borgere samt bestyrelsens egne ønsker til forbedringer i byen og for borgerne.
Første kontakt med Aalborg kommune i det nye år var i januar, hvor vi kontaktede dem angående fortovenes tilstand samt den tunge trafik på Vester Halnevej, da vi fra flere beboere erfarede, at de- res egne henvendelser til kommunen ikke havde den ønskede effekt.
Med hjælp fra Mette Ekstrøm til at finde de rette personer blev der afholdt møde med en repræsentant fra Park & Natur og to fra Trafik & Veje den 28. maj hvor følgende punkter blev vendt med kommunen:
 
Trafik & Veje:
·        Cykelsti mellem Vadum & Nørhalne.
·        Videreførelse af Banestien fra Vadum Kirke til Nørresundby.
·        Pallisdam som stillevej. Fartdæmpende tiltag i lighed med Grønslet.
·        Omdirigering af tung trafik på Vester Halnevej.
·        Opsætning af skilt på Thistedvej ved Rullebaneindkørslen med oplysning om Galerie
(Provence).
 
Teknik & Miljø:
·        Reparation af fortove på Vester Halnevej.
·        Beplantning med træer/buske langs Ellehammersvej ved det ubebyggede område syd for Holger Tjells ejendom.
·        Byportene. Disse er ikke kønne at se på, og visse steder tager de udsynet for de kørende.
·        Opsætning af blomsterkummer.
·        Affaldskurve på Søndermarken.
·      Vedligeholdelse af det lille areal syd for busskuret ved siden af Spar Nord Bank på Ellehammersvej.
·        Hjørnet Ellehammersvej/Nervøsvej. Området ønskes renoveret.
·        Lånekunst fra Aalborg Kommune til udsmykning i byen.
·        Ekstra sti i skoven ved rullebanen for at skille gående fra ridende.
·        Opsætning af 2 bænke – én på banestien ved Gammelå og én på banestien bag Nervøsvej
·        Vedligeholdelse af område E ved børnehaven på Robert Svendsensvej
·        Beskæring af træer på banestien mellem E.J. Overbyes Vej og Millevej.
·        Plantning af (bærbærende) træer/buske langs banestien.
·        Container til småt jern ønskes opsat på kommunens plads ved Rullebanen.
 
Status på opgaverne og ønskerne er, at flere allerede er blevet udført, nogle indgår ikke i kommunens planer, mens andre ønsker er under behandling eller vurdering og vil blive taget op under kommende møder med kommunen. 
 
Borgerforeningen har sponseret og fået opsat en lampe i Byparken, sådan at man også kan se i den mørke tid.
 
Endelig skal det nævnes, at Vadum Samråd blev etableret i slutningen af 2008 på kommunens for- anledning som en paraplyorganisation og et bindeled mellem kommunen og byens foreninger.
I øjeblikket arbejdes der med et borgerønske nemlig etablering af en hundeskov, og der er søgt om tildeling af et egnet areal i skoven vest for Rullebanen.