Vadum Borgerforening arrangerer foredragsaften med Nordjyllands Politi i Sognegården
mandag den 28. oktober kl. 19.00 – 21.00 ca.
Kriminalassistent Andreas Mylund vil i sit foredrag sætte fokus på, hvad vi som borgere i byen kan gøre for
at forhindre eller begrænse indbrud i vore boliger m.v. Baggrunden er den markante stigning i antallet af
indbrud, som vi også har oplevet her i Vadum, og nu da den mørke tid er på vej, har vi ment, at det kunne
være det rette tidspunkt at få politiets råd om, hvordan vi kan sikre vore huse og vores sikkerhed bedst
muligt.
Andreas Myland vil fortælle om nabohjælpskampagnen, præventiv belysning, mærkning, mekanisk/
elektronisk sikring, TV-overvågning m.v.
Pris for arrangementet inkl. kaffe og kage kr. 20.  
Så mød op og få nogle kriminalpræventive råd.