Fjernvarmearbejde i Vadum

 

       Beskrivelse: Billede 001.jpg

 

I vores fortsatte bestræbelser på at levere fjernvarmen til en go’ pris til jer borgere, er det besluttet at udskifte skorstenen på fjernvarmeforsyningens reservecentral her i Vadum.

Den nuværende skorsten er opført i mursten, og da den er bygget i 1964, er den tæt på 50 år. De mange år har med tiden sat deres præg på skorstenens yderflade, hvor vind og vejr bevirker, at der sker en gradvis nedbrydning af murstenene. Omfanget af skader på stenene har i de senere år været stærkt stigende, og dette har medført, at vedligeholdelsesomkostningerne nu er så høje, at det er bedre økonomi i at udskifte skorstenen frem for at fortsætte med at reparere på den. Den nye skorsten udføres i stål, hvilket betyder, at den bliver væsentlig slankere og da den samtidig males med ikke-reflekterende maling, vil den syne mindre i området.

 

Udskiftningen forventes opstartet i uge 21 og vil strække sig over ca. 14 uger.

Uge 21 – 22 nedtages Telias mobilsendeudstyr og erstattes af midlertidig mast på grunden. Samtidig skæres de indvendige røggasrør i skorstenen over og fjernes stykvis.

Uge 23 -25 pilles den gamle skorsten ned sten for sten.

Uge 25 – 26 vil det gamle fundament blive hugget op med entreprenørmateriel.

Uge 27 – 28 støbes der nyt armeret fundament.

Uge 33 opstilles den nye skorsten ved hjælp af kran.

Uge 34 – genmonteres Telias sendeudstyr, og varmeforsyningen igangsætter rengøring og reetablering af området.

 

 Der vil i byggeperioden ikke være afbrydelse af varmeforsyningen, men der skal på hverdage i dagtimerne forventes perioder med tungere trafik i kvarteret, ligesom der også kan forventes lidt gener fra støv og/eller støj hos de nærmeste naboer. Endvidere vil der være tidspunkter, hvor behovet for løft med kran kan medføre, at Møllevænget i nogle timer må spærres for gennemkørsel. Der skal dog ikke herske tvivl om at fjernvarmeforsyningen vil gøre sit bedste for, at der ikke skabes unødige gener for de omkringboende.

Arbejdet vil blive udført af eksterne entreprenører under tilsyn af fjernvarmeforsyningens projektafsnit. Det er derfor også hos projektafsnittet, der skal rettes henvendelse vedrørende gener eller andre uregelmæssigheder under udskiftningen.

Er der spørgsmål til arbejdet eller ønske om yderligere information – kontakt Aalborg Forsyning, Varme – også under arbejdet.

Beskrivelse: Untitled.png

Aalborg Forsyning, Varme – telefon 99 31 48 00

– udenfor ekspeditionstiden:

Vagthavende – telefon 99 31 19 99

 

Aalborg Forsyning, Varme – åbningstider

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 8-15,

Torsdag kl. 8 -17.

 – Der er god økonomi i fjernvarme!  

 

 

           KONTAKTPERSON

           – indenfor ekspeditionstiden:

           Tilsynsførende Jens-Erik Hansen

           på telefon 99 31 48 72 eller

           mobiltelefon 25 20 48 72