Engelske Flyvergrave på Vadum kirkegård 1940-2007
Vadum kirkegård blev den første danske kirkegård som den tyske værnemagt brugte til at begrave allierede flyvere på.
Den 26. april 1940 blev et engelsk Whitley bombefly skudt ned over Vildmosen, og de fire besætningsmedlemmer blev
d. 28 april begravet på Vadum kirkegård. I følge en journalist fra Nordjyske Socialdemokrat var han, sammen med
sognepræst Niels Møller, de eneste danskere som var tilstede ved begravelsen.
Det var en tysk feltpræst som talte og foretog jordpåkastelsen, medens den kanon- besætning som havde skudt flyet ned affyrede æressalut over gravene.

 

(Foto: ukendt )

De 4 flyvere var :

Flyofficer, Owen Gerard Horrigan

Sergent, Norman Haithwaite

Sergent, John Francias Hayes

Mekaniker, Cyril Cecil Whiteley

 

Efterfølgende rejste tyskerne fire kors over graven, og bekostede en beplantning

Den 13. aug. 1940 skete den helt store katastrofe for englænderne; idet de mistede en hel eskadrille Blenheim bombefly, under et dagangreb på Flugplatz Aalborg West (idag flyvestation Aalborg), en begivenhed som er glimrende beskrevet af Ole Rønnest i hans bog "Den dømte eskadrille". Mange af englænderne blev dræbt under angrebet, andre sprang ud i faldskærm og reddede livet, men kom til at tilbringe lang tid i tyske fangelejre.
Den 16. aug. begravede tyskerne 13 allierede flyvere på Vadum kirkegård, i en stor fællesgrav hvor kisterne stod tæt ved siden af hinanden.

 

(Foto : Dalby )

Det var dog stadig så tidligt i krigen, at tyskerne gav dem en ordentlig begravelse, med æresdeling, salut og en krans med bånd, hvorpå der stod at de ærede deres tappere modstandere.

Få dages efter fandt man endnu en omkommen flyver, således at der var 14 begravede og da man ikke kendte deres navne, satte tyskerne et kors hvorpå der stod "14 unbekannte englische fliegere".

4. juni 1945

Den 16. okt. 1944 blev der lidt uden for Nørhalne skudt et engelsk Halifax bombefly ned af tyske jagere; flyet havde en besætning på 7 mand, hvoraf en reddede livet ved at springe ud i faldskærm, hvorefter han senere blev reddet ud af landet, af den danske modstandsbevægelse. Men de seks øvrige besætningsmedlemmer blev dræbt ved styrtet, og samlet op af de tyske soldater. Tidligere i krigen havde nedskudte englændere fået en respektfuld begravelse, men efter tyskernes nedlag rundt om i verden så man anderledes på det nu. De døde englændere blev som det senere beskrives i Vadum kirkebog "nedkulet i et hul i jorden, som ikke engang var så stort, at de kunne ligge udstrakt, samtidig med at de også lå i lag". Efter krigens slutning var der nogle mennesker, som fandt ud af, at de lå nedgravet i udkanten af " Lager Vadum " som var en tysk lejr og radiostation mellem Vadum og Nørhalne.

Den 3.juni om aftenen blev de gravet op og lagt i kister, og dagen efter blev de kørt i 6 hestevogne, ført af Vadum gårdmænd til Vadum kirke, på det sidste stykke gik unge danske piger foran og strøede blomster

 

I Vadum kirkebog har pastor Niels Møller skrevet følgende:" De 6 engelske flyvere, som blev skudt ned 15.okt.1944, var blevet nedkulet af tyskerne i et hul på Østerhalne Hede, som ikke engang var så stort, at de kunne ligge udstrakte, fik d. 4.juni en ordentlig kristelig begravelse på Vadum kirkegård ". og samtidig skrev han, at man anslog at mellem 2000 og 2500 overværede begravelsen.

 

Pastor Niels Møller holder begravelsestale for de 6 flyvere

I avisen kunne man læse, at der var repræsentanter fra den danske modstandsbevægelse, desuden var amtmanden og politimesteren også med. De allierede tropper var repræsenteret af en æresvagt på 8 soldater fra " The Royal Dragoons"

 

Dansk student og medlemmmer af modstandbevægelsen hilser med Dannebrog og Union Jack

 

De engelske soldater, var naturligvis meget populære, her ses 5 af dem foran deres køretøj som er tæt besat af danske drenge.

På et tidspunkt, kort efter befrielsen blev der rejst et monument, en granitmur med navnetavler over de faldne soldater. Det blev herefter tradition, at der på Danmarks befrielsesdag 5. maj blev foretaget kransenedlæggelser ved monumentet, og vi vil her vise et udpluk af billeder fra sådanne højtidligheder.

 

Den ældste kransenedlæggelse vi har billeder fra, vel sagtens fra 1970

 

Billedet er fra 1984, man kan se at de store hække foran gravene er udskiftet med en brostenskant, det er pastor Benjamin Riis og medlem af menighedsrådet Anne Vestergård der hilser på de faldné.

 

Billedet er fra 5.maj 1990. Fra venstre ses Anna Vestergaard, menighedsrådet, pastor Benjamin Riis, kirkeværge Lars Jørn Rønn, major Ernst Pedersen, og formand for Vadum Borgerforening Erling Simonsen, endvidere ses fra flyvehjemmeværnet Gunnar Jacobsen

 

1997 (foto: flyvestationens fototjeneste) På billedet ses graver ved Vadum kirke Steen Christensen sætte de jordiske rester af 3 flyvere i jorden, medens flyvestationspræst Folmer Olesen ser til, og der gøres militær honnør. Historien bag dette billede er følgende: under angrebet d. 13. aug. 1940 var der kun en Blenheimbomber der nåede at komme ind over flyvestations arealet, hvor den blev skudt ned og styrtede direkte i jorden; maskinens besætning var pilot/officer Hale, sgt Oliver og Sgt Roland, de blev alle dræbt ved styrtet,men tyskerne dækkede bare nedstyrtningshullet til. I 1996/97 blev den nye administrationsbygning bygget, og under udgravning til denne fandt man resterne af maskinen og besætningen. Ligresterne blev nu gravet op, og de fik en regulær begravelse sammen med deres kammerater på Vadum kirkegård.

 

1997 (foto: flyvestationen fototjeneste) Ved begravelsen deltog enken efter sgt. R. C. Oliver og desuden hans søster. På billedet ses desuden Vadum præst Inge Margrethe Mikkelsen i samtale med flyvestationspræst Folmer Olesen.

 

(Foto: Flyvestationens fototjeneste v. Henning) 2000 I anledning af 60 året for Danmarks besættelse, og nedskydningen af de mange engelske flyvere, havde man besøg af det eneste Bleinheim bombefly i verden som stadig var flyvedygtig. Vadum Kirkegård kan ses i baggrunden. Her er det fotograferet fra en F16 jager af Henning fra fototjenesten.

 


(Foto:Flyvestationens Fototjeneste v. Henning)

Her ses det gamle fly dreje hen over Vadum kirke med de allierede flyvergrave i forgrunden, for at sende en sidste hilsen til de faldne flyvere, en seance som blev fulgt af rigtig mange mennesker.

 

 

(fototjenesten Flyvestation Aalborg) 2004 5. maj højtidligeheden ved flyvergravene, på billedet ses Vadums præst Inge Margrethe Mikkelsen, og bag hende Jens Tjell som var med til at få de 6 nedskudte flyvere givet en ordentlig begravelse i 1945; Jens Tjell døde forøvrigt 2004.


(Fototjenesten Flyvestation Aalborg) 2005. Dette år fejrede man 60 året for befrielsen, og der var bl.a. mødt 7 engelske veteraner op, nogle af dem havde været med dengang i 1940, da det hele gik galt, men de havde reddet livet, nogle havde tilbragt mange år i tyske fangelejre, men nu var de vendt tilbage for at mindes deres kammerater. (De medbragte den traditionelle engelske mindekrans i rødt som de lagde på graven.) Endelig var der også besøg af BBC fra Skotland, som var igang med at lave en udsendelse med nogle af veteranerne. Hermed slutter serien med billeder og historier om de engelske flyvergrave på Vadum kirkegård, men traditionen med mindehøjtidligheden d. 5.maj forsætter forhåbentlig mange år.

Se meget mere om de allierede flyvere på følgende link Vadum kirkegård i allied airmen.dk