Vadum Lokalhistorisk Arkiv har modtaget et billede af et fodboldhold fra Vadum Boldklub.
Vores nuværende Vadum Idrætsforening blev startet i 1955, idet man dengang lagde 2 idrætsklubber sammen; det drejede sig om Vadum Gymnastikforening og Vadum Boldklub.
Vadum Gymnastikforening blev startet i 1923, og i øvrigt har vi både protokoller og billeder fra den forening; til gengæld har vi indtil nu ikke haft noget overhovedet fra Vadum Boldklub.
Derfor er vi også meget glade for billedet, men vi ved ikke ret meget om dette og må derfor gætte. Vores gæt er at billedet er fra perioden 1945-1948, og stedet hvor man spillede fodbold dengang vist nok var imellem Vadumgård og Kræmmergården.
Med hensyn til navne på spillerne har vi 4 sikre, nemlig bagerste række nr. 2 fra venstre Aksel Kronholm født i Vejlen 1918, hvor hans forældre havde et landbrug. Dernæst nr. 4 fra venstre Tinus Nielsen (Tinse);. midter rækken yderst til højre Anthon Skov; forreste række yderst til højre Holger Mikkelsen.
Vi håber der er nogle der ved mere end vi gør, og vi vil gerne kontaktes enten i arkivet, eller på telefon 20774353 eller 98296466. Hvis der findes billeder, vil vi gerne kopiere dem, så vi kan få udbygget vores viden til gavn for andre.
Med venlig hilsen
For Vadum Lokalhistorisk Arkiv
Lars Jørgen Nielsen