Afholder ordinær generalforsamling

Afholder ordinær generalforsamling Vadum Borgerforening -stiftet 1906- Afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 25. Januar kl. 19:30 I Vadum Sognegård Spisning fra kl. 18:00   Valg af dirigent Valg af referent Formandens årsberetning Fremlæggelse af revideret regnskab Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamling) Valg af bestyrelsesmedlemmer […]

Damefrokost-2022-plakat (1)Damefest udvalget under Vadum Borgerforening inviterer til fest

Afholder ordinær generalforsamling

Vadum Borgerforening -stiftet 1906- Afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 2. marts kl. 19:00 I Vadum Sognegård Spisning fra kl. 18:00   Valg af dirigent Valg af referent Formandens årsberetning Fremlæggelse af revideret regnskab Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamling) Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg: Svenning […]

🔥 Sankt Hans aften 🔥

Afholdes i Vadum Bypark d. 23. juni 2021.Vi starter kl. 17.00, hvor Vadum Hop & Fun stiller en hoppeborg op til børnene. Der sælges slushice, popcorn, vafler, pølser, øl og sodavand 🥤🍿🍺 Kl. 19.30 kommer folketingsmedlem Orla Hav og holder årets båltale.Kl. 20.00 tændes bålet.

Vadum by er renset for affald

Aktionen startede i uge 15 hvor byens dagplejere havde monteret affaldssække på deres vogne, og hvor man fokuserede på at lære de små at samle affaldet op; en af dagplejerne fortalte at børnene gik vældig op i det og de var gode til at spotte affaldet. Resultatet var ca. 12 plastiksække med affald til containeren. […]

Bliv medlem af Vadum Borgerforening

    Borgerforeningen er en upolitisk forening, der bl.a. varetager borgernes interesser i forholdet mellem byen og kommunen. Borgerforeningen anvender kontingentet til driften af : Blomsterkummerne i byen og Byparken Flagalle`ved konfirmation og andre begivenheder Hejsning af byflaget Opsætning af julebelysning Driften af lokalhistorisk arkiv   Borgerforeningen samarbejder med Vadum Samråd om : Byplanlægning Udvikling […]

Vigtig meddelelse fra Vadum Borgerforening

Ifølge vores vedtægter skal vi afholde generalforsamling i sidste halvdel af januar måned, og datoen skal bekendtgøres 3 uger før. På grund af den skærpede corona situation er dette ikke muligt, bestyrelsen har besluttet, at generalforsamlingen afholdes så snart det er praktisk muligt. Vi kan samtidig oplyse, at vores damefrokost 2021 i februar måned, bliver […]

Spar købmand donerer penge til udvidelse af julebelysning i Vadum

Nu nærmer julen sig igen, og julebelysningen er kommet op i lygtepælene i Vadum. I år er der for første gang i 3 år muligt at køre igennem Ellehammervej, hvilket også indebærer et bedre indtryk af stjerner og juletræer. Igen i år er mange af de erhvervsdrivende med til at bekoste julebelysningen; uden deres medvirken […]