Vadum er igen blevet en del affald fattigere

Igen i år lykkedes det at samle folk til affaldsindsamling. Det blev igen til en hel trailerfuld skrald. Tak til de borgere som hjalp til denne gang med at få en renere by. Vi håber endnu flere får tid næste år.

Bliv medlem af Vadum Borgerforening

    Borgerforeningen er en upolitisk forening, der bl.a. varetager borgernes interesser i forholdet mellem byen og kommunen. Borgerforeningen anvender kontingentet til driften af : Blomsterkummerne i byen og Byparken Flagalle`ved konfirmation og andre begivenheder Hejsning af byflaget Opsætning af julebelysning Driften af lokalhistorisk arkiv   Borgerforeningen samarbejder med Vadum Samråd om : Byplanlægning Udvikling […]

Damefest 2024

Damefrokosten 2023 var en stor succes. Sæt allerede nu kryds i kalenderen for festen i 2024 som afholdes lørdag den 3. marts

Afholder ordinær generalforsamling

Vadum Borgerforening -stiftet 1906- Afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 2. marts kl. 19:00 I Vadum Sognegård Spisning fra kl. 18:00   Valg af dirigent Valg af referent Formandens årsberetning Fremlæggelse af revideret regnskab Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamling) Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg: Svenning […]

🔥 Sankt Hans aften 🔥

Afholdes i Vadum Bypark d. 23. juni 2021.Vi starter kl. 17.00, hvor Vadum Hop & Fun stiller en hoppeborg op til børnene. Der sælges slushice, popcorn, vafler, pølser, øl og sodavand 🥤🍿🍺 Kl. 19.30 kommer folketingsmedlem Orla Hav og holder årets båltale.Kl. 20.00 tændes bålet.