Nyt fra Borgerforeningen
Broen over Gammelå
Efter at det skridsikre net på broen over Gammelå blev ødelagt sidste vinter, har Borgerforeningen nu foranlediget, at kommunen har fået lagt et nyt lag, som forhåbentlig kan få lov at blive liggende og sikre, at alle brugere kan færdes sikkert og trygt på broen – også i den kommende periode med glat føre.
Kontingent
Der har heldigvis været en pæn fremgang i medlemstallet i år, men det kan stadig nås at betale det beskedne kontingent på kr. 100. For at undgå betaling af gebyr kan beløbet betales kontant til foreningens kasserer Jørgen Haugaard, Mejerivej 5.