Den nye kommuneplantillæg for hele Vadum området, er nu blevet godkendt af Aalborg Byråd 2. oktober, og derefter ligger det til offentlig høring frem til d. 27.november.

Dette indebærer at hvis man har indsigelser eller supplerende oplysninger, kan man skrive til By og Landskabsforvaltningen inden denne dato, og så vil det blive behandlet igen.

Midtvejs i processen skal der afholdes borgermøde, og det var det som skete d. 22. oktober.

Rådmand Hans Henrik Henriksen bød velkommen til borgermødet, hvor der var corona-opstilling af stolene

På grund af coronakrisen blev mødet holdt med begrænsninger, bl.a. skulle man tilmeldes og der måtte ikke være flere end 130 deltagere, og man skulle blive siddende på de tildelte pladser indtil mødet var slut. Dette var helt sikkert medvirkende til at der kun mødte ca. 50 beboere op.

Rådmand Hans Henrik Henriksen bød velkommen, og fortalte kort om planen som har været undervejs i et par år. Her efter overtog sagsbehandler Tina Adamsen mikrofonen; hun startede med at vise og fortælle om statistikker over beboertilvækst og udvikling de seneste 12 år, hun fortalte også om områdets geologi, samt alle de regler og påbud man skal rette ind efter når man byudvikler.

Resultatet af kommuneplantillægget er, at der bliver mulighed for at bygge nyt i 5 forskellige områder, og dermed er åbnet for ca. 165 nye boliger, udover den tilvækst og aktivitet som allerede foregår på Kaj Birkstedsvej og Propellen.

Vadum Samråd har kraftig pointeret, at det er by udviklerne som bestemmer hvor man først går i gang; forstået således, at i det øjeblik en bygherre har en færdig lokalplan kan han gå i gang, uanset om der er i syd eller nord.

Vadum Samråd roste ligeledes de forskellige projekter som kommunen har udført, de er jo alle et resultat af borgerønsker fra første borgermøde; her tænker vi på cykel/gangsti langs Rullebanen, den nye legeplads i Vadum Bypark, belysning på vejen ind til Byparken og endelig området til de unge ved Vadum Skole.

På mødet fremkom der flere ønsker om forskellige ting i området,

Rådmand Hans Henrik Henriksen opfordrede til, at man enten kontaktede Tina Adamsen på tlf. 99312233 eller skrev til plan.udvikling@aalborg.dk  hvis man havde nye ønsker, men også hvis man vil gøre indsigelse imod planen, dette skal gøres inden d. 27. nov.