Bestyrelsen Vadum Borgerforening

Vi er for at hjælpe byen


Mød bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. I lige år afgår 3 medlemmer, i ulige år afgår 4 medlemmer. Endvidere vælges en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant. Derudover vælges 2 revisorer, som afgår skiftevis hvert år, samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse og revisorer er 2 årige, medens valg til suppleanter er 1 årig.

Vi kan hjælpe dig

Lars Skav

Formand

Heidi Thomsen

Anders Jungersen

Egon Sloth

Kurt Nielsen

Lars Jørgen Nielsen

Lokal Historisk Arkiv

Jens Peter Hansen

Kasseren

Thomas Melbye

Bestyrelsessuppleant
Bestyrelsessuppleant
revisorer
revisorer
Revisorsuppleant

Bliv medlem idag