Bestyrelsen Vadum Samråd

Vi er for at hjælpe byen


Mød bestyrelsen

Bestyrelsen forestår samrådets drift mellem generalforsamlingerne og vælges af de repræsentanter, der er mødt op til generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal bestå af 3 eller 5 medlemmer. Antallet af bestyrelsesmedlemmer skal altid være ulige.

Der vælges en suppleant for bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg det ene år, og den anden halvdel + 1 er på valg det følgende år. Suppleanten vælges for et år ad gangen. En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær. Afgørelser træffes ved simpelt flertal, er der stemmelighed, falder forslaget. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Vi kan hjælpe dig

Anders Jungersen

Næstformand

Næstformand

Tlf: 4081 9912
kontakt

Gert Klitgaard Jacobsen

Formand og Kasserer

Formand og Kasserer

Tlf: 2080 4979
kontakt

Egon Sloth

Sekretær

Sekretær

Tlf: 91521201
Kontakt