Damefrokost-2022-plakat (1)Damefest udvalget under Vadum Borgerforening inviterer til fest

🔥 Sankt Hans aften 🔥

Afholdes i Vadum Bypark d. 23. juni 2021.Vi starter kl. 17.00, hvor Vadum Hop & Fun stiller en hoppeborg op til børnene. Der sælges slushice, popcorn, vafler, pølser, øl og sodavand 🥤🍿🍺 Kl. 19.30 kommer folketingsmedlem Orla Hav og holder årets båltale.Kl. 20.00 tændes bålet.

Borgermøde afholdt i Kultur og Idrætscenter torsdag d. 22. oktober

Den nye kommuneplantillæg for hele Vadum området, er nu blevet godkendt af Aalborg Byråd 2. oktober, og derefter ligger det til offentlig høring frem til d. 27.november. Dette indebærer at hvis man har indsigelser eller supplerende oplysninger, kan man skrive til By og Landskabsforvaltningen inden denne dato, og så vil det blive behandlet igen. Midtvejs […]

Vadum by er renset for affald

Aktionen startede i uge 15 hvor byens dagplejere havde monteret affaldssække på deres vogne, og hvor man fokuserede på at lære de små at samle affaldet op; en af dagplejerne fortalte at børnene gik vældig op i det og de var gode til at spotte affaldet. Resultatet var ca. 12 plastiksække med affald til containeren. […]

Bliv medlem af Vadum Borgerforening

    Borgerforeningen er en upolitisk forening, der bl.a. varetager borgernes interesser i forholdet mellem byen og kommunen. Borgerforeningen anvender kontingentet til driften af : Blomsterkummerne i byen og Byparken Flagalle`ved konfirmation og andre begivenheder Hejsning af byflaget Opsætning af julebelysning Driften af lokalhistorisk arkiv   Borgerforeningen samarbejder med Vadum Samråd om : Byplanlægning Udvikling […]

Vigtig meddelelse fra Vadum Borgerforening

Ifølge vores vedtægter skal vi afholde generalforsamling i sidste halvdel af januar måned, og datoen skal bekendtgøres 3 uger før. På grund af den skærpede corona situation er dette ikke muligt, bestyrelsen har besluttet, at generalforsamlingen afholdes så snart det er praktisk muligt. Vi kan samtidig oplyse, at vores damefrokost 2021 i februar måned, bliver […]

Spar købmand donerer penge til udvidelse af julebelysning i Vadum

Nu nærmer julen sig igen, og julebelysningen er kommet op i lygtepælene i Vadum. I år er der for første gang i 3 år muligt at køre igennem Ellehammervej, hvilket også indebærer et bedre indtryk af stjerner og juletræer. Igen i år er mange af de erhvervsdrivende med til at bekoste julebelysningen; uden deres medvirken […]

Indvielse af ny legeplads i Vadum Bypark

Lørdag d. 19. sep. kl. 10.00 indvier vi den nye legeplads Det starter med en kort åbniingstale kl. 10.00 Derefter er der kagemand og juice til børnene, og desuden en lille overraskelse. Til de voksne er der forskellige drikkevarer. Vi slutter festen kl. 12.00Venlig hilsen               Vadum Samråd Den nye flotte legeplads i Vadum Bypark er […]

Sankthans aften i Vadum Bypark 2020 er endelig aflyst

Vi må nøjes med at se billedet fra det seneste flotte bål På grund af de gældende Corona begrænsninger i antal forsamlede, har Vadum Borgerforening besluttet at aflyse festen. Vi vil nøjes med at se på billedet fra sidste år, hvor vi var ca. 250 fremmødte; og så håber og tror vi at der er […]