Árkivregister for Vadum Lokalhistorisk Arkiv


 

 

 Hoved-

gruppe

 A nr.  Arkivalie emne       Ark  Bill.

 Gen-

stande

 udklip

Bøger

 Aalborg
   

´Registeret viser hvad vi har i Vadum Lokalhistorisk Arkiv

hvis man er interreseret skal man henvende sig til arkivet. 

der er muligt at få meget materiale sendt digitalt

       

 A er lig med 

Arkiv .dk

               
 Foreninger              
  288 Andelsselskabet”Vadum Frysehus”   4    1        1u                A
   133   Brandvæsnet i Vadum                                                                     *        
   55  Dansk Arbejdsmandsforbund, Vadum  *        
  12 Dansk Jagtforening, kreds 51  *        
   61  Ejerforeningen 11 Bl. Østerhalne  *        
   175  Haldager Brugsforening  2  1            A
   182  Haldager Borgerforening  1            A
   185  Haldager Frostbox-central  2              A
   184  Haldager Husflidsforening  15  2           A
   97  Haldager Husmandsforening  *        
   67  Haldager Transformatorforening  *        
  277 Hesteavlsforeningen for Kjær Herreds vestlige del 2        
   49  Hjørring amts og Kær Herreds brandforsikring  *        
   161  Hvorupgård/Vadum Transformatorforening  3        
   124  Hesteforsikringen  *        
   74 J(ord) A(rbejds) K(aptital), lokalkreds Vadum   *        
   289 Lions Club, Vadum    8    13u  
   13 Musikforeningen F.S.N. Aalborg   *        
    8 Samvirkende foreninger i Vadum 1960-1970  2     10u        A
  282 Vadum 4H Klub   24    1u  
   59 Vadum Andelsboligforening  6      9u     A
   48 Vadum Andelsmejeri   2  12

 

 8u       A
   60  Vadum Antenneforening  *        
   11  Vadum Borger og (Håndværkerforening)  30  568  

 207u

1 dig.

       A
  217  Vadum Boldklub      3      2u  
  14   Vadum Brugsforening   6     2               A
  47 Vadum Elforening (Transformatorforening) *        
  101 Vadum Erhverscenter  *        
  311 Vadum FDF     5     44u  
   46 Vadum Fjernvarme Andelsselskab   9  57   1  15u  
  155  Vadum Folkedanserforening 1974-2000   1    38  

6u

 1rb

 
   50  Vadum Gymnastikforening  5  36    4u     A
   84  Vadum Foderstofforetning Stationsvej/Nervøsvej   22   3    3u        A
   15  Vadum Husflidsforening   3   59             A
  136  Vadum Husmoderforening   *       2u  
     1  Vadum Idrætsforenings byggefond 1964/65   2      3u         A
     5  Vadum Idrætsforening   40  9    59u        A
  5 01  VIF Håndboldafdelingen  9   90    3 92u        A
  5 02  VIF Fodboldafdelingen  1  32   55u        A
  5 03  VIF Gymnastikafdelingen   6  251   59u       A
  5 04  VIF Badmintonafdelingen  1  27      2u  
  5 05  VIF Tennisafdelingen  1    20      3u  
  5 06  VIF Bordtennisafdelingen          4u  
  5 07  VIF Brydeafdelingen   1    16      26u  
   72  Vadum Idrætsforenings Vennekreds  2   24  

 10dig vid.

18udkl

 
  12 Vadum Jagtforening *        9u  
   10 Vadum Lokalhistorisk Arkiv  3  167  

29u

6lyd

   A
  115 Vadum Lokalforening-Dansk Andels Gødning     8              A
  134 Vadum og omegns Biavlerkreds  *      1u  
   95 Vadum og omegns Husmoderforening  *        
   45  Vadum Pensionistklub  *   5     6u  
   223  Vadum Rideklub, Vadum Kirkevej  2      9u  
  254 Vadum sogns Andelskasse 1        
   191  Vadum sogns foredragsforening 1910-1920  2        
  294   Vadum Samråd     125      27u  
   256  Vadum Sogns Kvægavlsforening  1             A
   21  Vadum Sogns Ungdomsforening  3        
   283  Vadum Skytteforening    10    25u  
   4  Vadum sogns Syge og Begravelsesforening af 1887  9      4u         A
  228  Vadum Ungdomsforening    6      
  322   Vadum Ungdomsklub          
   3  Vadum Vandværk  10   2               A
   51  Vadum Venstrevælgerforening  4     4    1u        A
  114  Vadum Ægsalgskreds ( Brugsen)  *        
   297   Vesterhalne Vandværk   2                A
   52  Østre og Nørhalnes Transformatorforening 1        
               
Kirke og lign.              
   127  Det Danske Missionsforbund, Vadum  *         1u  
  112  Hospitalet i Vadum  2  1  1    
   2  Kirkeligt Samfund for Vadum kreds  2         1u         A
   83  Soldaterhjemmet, Det Grundtviske  2  6      
   65  Vadum Kirke  15  76     104u            A
   152  Vadum Kirkecenter  *        
   302  Vadum Præstegård        4      3    
 Vadum kommune              
     Vadum Kommune meget materiale afleveret til Aalborg Stadsarkiv, liste kan ses på Noks          
   33  Alderdomsunderstøttelse, begæringer  *        
  34 Alderdomsunderstøttelse, opgørelser *          
    Avisudklip, Vadum kommune. 3 bind, skab 1   *         3  
  39 Den Kommunale hjælpekasse i Vadum    *        
  174  Kongetiende for Vadum Sogn   2        
    38  Mandtalskort    *        
  321  Protokol forforligskommisær   Vadum Sogn 1854-1944   1            A
   151  Solvang Plejecenter   6 168   2    72  
  31   Selvangivelse/ skatteopgørelse    *        
    44  Vadum Fattiggård  10     1       4  
    6  Vadum Kommune  27   23   14 106 u     A
     9   Vadum Legatet   3           A
    36   Understøttelse af enker og børn, opgørelser   *        
 Skole og Bibliotek              
  233  Eksamensbevis til Alm. Forberedelseseksamen 1908   1        
   58 Haldager Aftenskole   *          
   43  Haldager Skole   1   3          A
  269 Hjælpekasse for skolelærere i Aalborg Provsti og Kjær her-1817    1        
  118 Marthaskolen i Vadum   *        
   76  Skolevæsen i Vadum   *        
     Skolekommisionen i Vadum   *        
   29  Sørensen A. Chr.(klage over børnemishandling)   *        
   42  Torpet skole   7   6          A
   57  Vadum Centralskole  19 190   3

 158u

2alb

          A
  91  Vadum Sognebogssamling/ Vadum Bibliotek  5   2   11u  
  35  Vadum Skoles regnskab 1840-1920   4            A 
  41  Vejlen Skole   1   7         A
  56  Vesterhalne Skole   2   9       *
  18  Østerhalne Skole (meget afleveret til Stadsarkiv)   6  23   1     *   A 
  304  Østerhalne søndre skole, gl. skole    2             A
 2.Verdens krig              
  259  2. Verdenskrig       3 u. map  
  82 Adgangshjemmel. Sofus Jensen   *        
  258 Aviser vedrørende 2. Verdenskrig   4        
  156  Eksproproationer af huse og gårde ved Flyveplads Aalb. West 1940-1945  2           A
   75 Engelse Flyvergrave 14    53  

28u

1 B

 
   158 Flugplatz Aalborg West. Tyskere i Danmark 1940-45  3   31   1rb  
    27  Flygtningelejren Østerhalne  4       2        A
  125   Rationeringsmærker  *        
   183   Vadum sogn under 2. Verdenskrig     5     1u  
   164   Aalborg egnen under 2. Verdenskrig  5        
Erhverv og institutioner              
  64  Bech, Regner, Købmand   *     1      
     BP tankstation, Ellehammersvej 2         1u  
   267  Børnehaven “Kernehuset”    32       u  
     Color-Print       1      
  273 Durisol 1  6  1  1udk.  
   53  Fællesudvalget vedr. Vadumhallen   *        
   89  Flyvestation Aalborg   *     2  

 19u

1bg

 
    69  Frandsen, Niels J. skrædder kontrakter   *        
               
     Galerie Provence          
    63  Hans Jensen, Murermester   *        
   171  Høker i Vesterhalne, Ane Kirstine og Anders Bohn   1   3      
   140  Jens Mortensen, Smedemester   *        
   149  Olesen, Christen Peder, murermester i Østerhalne 1883-1899  3   1      
   301   Rødslet Flyveplads     2      
   290  Schlüters Mølle og Møllehuset-Møllevænget 37 matr. ØH 19c   2     2    
               
  71   Vadum Bladet   3       u  
   168 Vognmandsfirma Carl Jacobsen- Svend Andersen     3      
  222  Vadum Bageri, nuv. Ellehammersvej 83   1  21   1    3  
   144  Vadum Central   2    9       3      A
   104  Vadum Kro (Afholdshotellet)  4  12   1    2u  
    71  Vadum Bladet  3     u  
    85 Vadum Vaskemaskinfabrik v. J. Thomsen    5     3      1    
   168  Vognmandsfirmaet Carl Jacobsen-Svend Andersen     3      
   103  Vadum Hallen   *        
   129  Vadum Station (Fjerritslevbanen )   3  20      
   291   Østerhalne mølle, oprindelig matr. 64a   2    3          A

 Gårde og huse -Gade og veje

             
   227  Bakkehuset i Knepholt, nuv.Knepholtvej 22  1  3      
   167  Buskengård, Haldager  2   3   3    
    77  Borregård, Haldager v. Søren Rasmussen   *   1      
  261  Brodersensvænget  1  15      
  276 Brorholtvej 17-Kirkegård-matr. Torpet 3a 1  3      
    296  Bøgevænget 10-matr. ØH 1c     2      
   232  Egestedvej 14, Torpet Kær, matr. 11g  1   2      
   300  Ellehammersvej, tidligere Søndergade og Nørregade     34      
  280 Ellehammersvej 37a-Ø.Halne matr. 25d  1   1      
  298  Ellehammersvej 43-mat.ØH 30f-fhv. Kommunekontor-Posthus-Spar Nord       6      
  248  Ellehammersvej 73, fhv. Søndergade 4  2   10      
  229 Elllehammersvej 80, Ø.H.matr.11x-fhv.Vadum Varehus(træhandel)  2  2     4u  
   234  Ellehammersvej 82, tidl. Vadum Cykelhandel, Søndergade 5     9      
   287

Ellehammersvej 88, ØH matr.10al-Vadum Installationsforretning

     5     3u  
   204  Ellehammersvej 96,    Ø.halne matr. 39a  2   5   1    
   100  Fogedgård   1  33      
   109  Grønslet  1  1      
   163  Haldager Vestergård-øst- matr 6b  3   7      
   270 Hedetoften 15,matr. Østerhalne 17b     2 1  1udk.  
  186  Huse og gårde i det gamle Vadum  1   7     1    
   200  Knepholtgård   1   2   1      1  
  263 Nervøsvej/ tidligere Stationsvej     12      
   236  Nervøsvej 1, (matr. Ø.H.12n )tidl. Stationsvej  1   6    1u  
  239  Nervøsvej 7, (matr. Ø.H. 12f) tidl. Vadum Skrædderforretning   3   4      
   286 Nervøsvej 12, matr.ØH 79c-     fhv.Vadum Installationsforretning-          fhv.Kulturhus     4      
  315   Nervøsvej 13, matr. Ø.H. 11ab    1     1           A
  113  Ny Bloksgård ( Svend Jensen, kontrolbog9          
               
   211  Nygård, Østerhalne Hede-nuvær. Hedetoften 8     2      
   251  Ny Skærsig, Nørlangvej 40, matr. 8e i V.halne     1   1    
   322 Nørgård, Ellehammersvej 104, matr. Ø.H. 4a       3       1  
  309 Nørlangvej 24,-matr. Vesterhalne 12b   1    1     1    
   325   Peter Simonsen Foldens ejendom, Østerhalne Enge matr. Ø.H. 3f (nedrevet)      1     1    
   244 Plomgård Gl.-matr.12a-Vadum Kirkevej 55   1        
   245 Plomgård Ny-matr.12b-Vadum Kirkevej 50  1   4   1   4u  
   86  Rødslet Herregård  12  26    2    1u   
   299  Rødkløvervej, tidligere Kløvermarken          
   250  “Skærsig”-nuvær. Vævergårdsvej 7     6   2     1u  
  196 “Stensbæk” nuv. Ellehammersvej 149   1   1   1    
  268 Søndermarken      5      
  169  Tømrer Jørgen Jørgensen og hustru Kirstens ejendom,Lufthavnsvej     1   1    
   189  Thisted Landevej 140      1    1    
   98  Torpet Kærvej området     1    1    
  213  Torpet Kærvej 4- matr. Torpet 19a    1   3    1    
  262  Ulrik Birchsvej  1  12      
   44  Vadum Østergård (Vadum Fattiggård  2   1      
   181  Vadum By efter 1945     4      
   203  Vadum Kirkevej 22     1      
  279 Vadum Kirkevej 45, Gl. Vadumtorp m. 11a  1  1      
   265  Vævergård, Vævergårdsvej 15-matr. Vesterhalne 9a    9  1    
    303  Vævergårdsvej 20-Vævergård matr. Vesterhalne 10a   2   5     3    
    99  Vesterhalne   1    8    3    
    295  Vesterhalnevej 9-matr.ØH 43d      1      
    314  Vesterhalnevej 86-Gl.Toftegård-matr. V H. 16a   1    3    1      A
    325   Østerhalne Enge. Peder Simonsen Foldens ejendom matr. ØH 3f- (nedrevet af tyskerne)      1 1    
  145 Østerhalne Hedevej 10-Ø.H.matr. 12f      2  1    
   246  Østerhalne Kær, matr. 62b-eksisterer ikke mere     1    1    
   162  Østerhalne Stationsby      5      
   319  Østergaard, Haldager matr.3. Haldagervej 303   1     1         1     A
Arkivalier Div.              
  110  Afholdsvækker  *        
   70  Alm. Brand, Konstitutionsbevis( Hans J. A 63)  *        
  237  Ansøgninger om Statsstøtte til bygninger 1941-1943   4        
   117  Begravelses salmer-lokal  *        
   Flyttet  17  Dampskibsbillet 1861, Carlsen, Elin  *        
   40  Christensen, Marie- Legat  *        
   25  Christensen, Johanne – Ægteskabsbevilling  *        
   28  Enevoldsen, Anders- Stævning  *        
  17    Else Marie Christensens skudsmålsbog          
   26  Danielsen, Anders- seperartionsbegæring  *        
  271 Gl. genstande til udstillingsbrug       7    
   30  Jensen, Søren Peder, forsørgelse v/ afrejse   *        
  278  Korringgrøften  1        
   116  Østerhalne Skov-Borgerforeningen   *      1u  
    7  Rejsepas 1857, Guhn Anna Gela  1          A
     Jacobsen Chr., stævning  *        
  32  Jacobsen Joh. F. R. R. paternitetssag  *        
   19  Jensen, Anders- Aftægtskontrakt  *        
   96  Jensen, Jørgen- fhv. graver- Soldaterbog  *        
   135  Aalb. Amtstid. 1933-brugsforeningsblad 1931- diktathefte Johanne Hansen, Hedegård  *        
   139  Aalb. Amtstid. 1906, Kongen død-2 annoncer vedr. Vadum   *        
   147  Aalb.Stiftstidende. årgang 1876  *        
               
               
   79  Kong Christian d. 9. s` åbne brev  *        
   80  Kong Frederik d. 7. s` tak  *        
   81  Kong Frederik d. 7.s` bekendtgørelse   *        
   198  Kjærulf slægten  6  7   1bg   
   105  Larsen Jensine S. D. skudsmålsbog  *        
   122  Larsen, Leif Egon, Kaptajn, Rødkløvervej 18, skatteregnskab  *        
             ?  78  Mund og Klovsyge  *        
   54  Nielsen, Mette Kirstine, Skudsmålsbog  *        
   20  Morten Olesen, skudsmålsbog  *        
     7   Rejsepas 1857, Guhn Anna Gela   1            A
   62  Pedersen, Holger K.I. diverse  *        
   141            
   108  Sognefogder, håndbog  *        
   102  Telefonnøgle 1926-27 med bl.a. vadum +vejviser 1908-10, 1914-18  *        
   111  Vadum Avis (festavis 1968)  *        
   71  Vadum Bladet  2        
   99  Vesterhalne  1   8  3    
      Syklubben ” Flittig Lise”, dagbog   *        
     Pia Skov`s scrapbøger, 1976-79. 5 stk, skab 1           u
   130  Amtsstueskatter og matrikelbekræft. 1929  *        
   144  Lejekontrakt, Vadum central  *        
   148  Lovtidende fra 1896. 23. maj-nr.25  *        
   157  Kommunaltidende 1871  *        
   159  Aalborg Amtsråds forhandlinger 1856  *         
   165  Kjøbenhavns forlis 1948  2        
   172  Haldager Grøften  4        
   173  Haldager  1        
   190  Gl. lejetøj       4    
Person  erindriger              
   180  Andersen, Carl F. og Petra,fhv. mejeribestyrer i Vadum  4   5   1    
       ?    Andersen, Jens Anton, gårdejer i Vadum          
   128  Andersen, Knud, Heden, Vadum  *        
   192  Andersen, lærer i Haldager  1        
   137  Andreasen, Edith, Nervøsvej. Personlig erindringer  *        
   285 Andreasen,Evald og Joan, Elinstallatør i Vadum     3       2u  
   143  Bach, Christian Peter og Vilhelmine, træhandler i Vadum  6  33   1    
   154 Bjerre Berthelsen, Ingeborg fhv. overlærer  3   24   1  5u  
    93  Birk Peder L.., Bjørnkær og Vadumtorp   *        
   77  “Borre Søren”, Søren Rasmussen, Borggård i Haldager   *        
   230  Bundgård Hansen, Else og Henning fhv. gdr. Søndermarken 8   2   1      
  170  Busk Simonsen, Thomas og Ane Kristine  13   5   2    
  176  Busk Nielsen, Niels og Karen Kirstine  5  28  1    1u  
   178  Busk, Thomas og Johanne  2   3  1    
   179  Busk, Niels og Ragnhild  2   2     6u  
    22  Clausen, C. P. fhv. lærer i Vadum  *        
   90  Clausen, C. P. fhv. lærer i Vadum-  legat   *        
   126  Christensen, Hans og Jensine- Skræddermester i Vadum  9  11   2

 4u 5 bg

 
   199  Christensen, Karl og Maren-fhv.gdr. Knepholtgård     2   1    
   215  Christensen, Ingemann og Magna, fhv. Ellehammersvej  1   4       1u  
   221  Christensen, Sigrid og Niels, fhv. Bagermester i Vadum  1  27    4u  
  284  Christiansen, Niels-landbrugsmedhjælper i 39 år gl.Plomgård       4u  
   240  Elbæk, Aksel og Herdis-fhv. soldaterhjemsbestyrer i Vadum  1  11      1u  
   138  Engberg Poul, Læsrbrev og avisudklip  *        
  66 Frederiksen, Chr. og Kristine- Slagtermester i Vadum   1   2   2u    
  255 Frederiksen, Jytte og Georg- Slagtermester i Vadum   1   10   1    1u  
   313  Hansen, Anders, fhv. gdr og sognefoged        1     1    
   209  Hansen, Anna og Jørgen-Plejehjemsleder og smedesvend i Vadum  1        
   131  Hansen Th. Chr. Rødslet Mark, Rødslet  *        
   150  Heby Hansen, familie  1   2      
   238  Jacobsen, Gunnar og Ruth-kørerlærer og militærmand  1  3    6u  
   264  Jensen, H.T. og Grethe-major og lokalpolitiker i Vadum     2      
   88  Jensen, Johan, købmand og musiker  *        
  87  Jensen, Knud  *   1      
               
   201  Jensen, Martinus  2        
   257  Jensen, Møller, Niels og Rasmine-Landmand Østerhalne Hede   1   8   4    
  324    Jensen, Niels Torpetgaard og Johanne fhv. gdr. Vævergårdsvej 20      5      
   132  Jensen,Peder Møller. husmand Ø.Halne Hede   3   2      
   146  Jensen, Peter og Marie- fhv. graver ved Vadum kirke        u  
   82   Jensen, Sofus, fhv. kæmmer i Vadum   *        
    68 Johanson, Søren Peter og Kathrine, malersvend i Østerhalne    2    3      
  275 Jungersen, Anders og Marie, fhv.gdr. Vadumtorp, Torpet mat.11a.  2   1      
  281 Jungersen, Jens og Kristine, fhv.gdr. Vadumtorp, Vadum Kirkevej 45  1  1    1u  
   119  Jungersen, Lars Peter og Marie, fhv. præstegårdsforp. og husmand i Torpet     1      
   327   Jørgensen, Else og Agust fhv. centralbestyrer i Vadum       5       2u  
  274 Karstoft, Christen Emmanuel-præst i Vadum 1901-1911   2        
  107 Kirkegaard, Hartvig og Dagmar(Jensen) fh.Elmevænget 5    1   5    1    
    292  Lange Pedersen, Knud og Rosa  cykelhandler i Vadum   2    6      6u  
   195  Lichon Familien   1        
    308  Mathisen, Christen-husmand på Nørlang   1   2       1u     A
    24  Madsen, Ole Laurids.- erindringer   *        
   266 Madsen Sørensen, Niels og Kirstine,fhv.gdr og sognerådsform. i Vævergård  1   2    1  
    210 Mortensen, Chresten og Nielsine Marie-Nygård, Ø.halne Hede   1   3      
  243 Mortensen, Marinus-fhv. gdr. Gl. Plomgård   2        
   210   Mortensen, Tage og Aase    1           A
   106 Møller Jensen, Jens Peter-landmand på Østerhalne Hedevej 10   1    4           A
   160   Møller, Niels fhv. præst i Vadum  6   4   4    
   120  Neirup, Frands og Anne Marie, Malermester og afholdsvært  3   5   1    
   235  Neirup, Poul og Hedvig, Malermester og afholdsvært  6  5      
   177  Nielsen, Lars og Ane Cecilie, Møllegården   2   1   2    
    320   Nielsen, Niels og Kristine, fhv. gdr. Nørgård   1     5          A
  260  Nielsen, Søren og Andrea-fhv. gdr. Vævergårdsvej 15, matr.9a  1   12     2udk.  
   231  Nielsen, Thomas og Caroline, Torpet Kær   1   2      
   23  Ovesen, Ove Marthinus, Lærer i Torpet skole  14  4  1    
   187  Ovesen, Helge-fhv skoleinspektør iTårs, født i Vadum  4   1    2bg  
   247  Pedersen, Chr.og Elin-fhv. møbelhandler m.m. i Vadum  3  2    14u  
   305  Pedersen Edvard -erindringer 1925-2014  1        
   224  Pedersen, Grethe og Harald, Træhandler Bach`s datter og svig.  1  59    9u  
   328   Pedersen, Jens og Marie-fhv. sognerådsformand og gdr. Nørgård      1    1    
    73  Pedersen, Niels Chr. og Kristine-Cykelhandler i Vadum  4   10     5u  
  225  Pedersen, Orla og Elna-Brugsuddeler i Vadum   2   2      
   316  Pedersen, Svend og Anne Marie, fhv. goderstofuddeler i Vadum    1    6      1u     A
  249  Pedersen, Peter Chr. og Elna, fhv. gartner i Vadum    2   7    6u  
    121   Petersen, Ernst og Ebba-fhv.major og regnskabschef   2    6      2u  
    92  Rønn, Svend, dagbog   *        
   226  Rasmussen, Andreas og Anna, gdr. Stensbæk  1  3      
   197  Rasmussen, Aage og Hanne, gdr. og sognerådsf. Stensbæk  2  1    11u  
    307  Simonsen, Børge og Inga- Vadum Kirkevej      2       2u  
   326   Simonsen, Folden, Peter L. og Johanne fhv. Sognefogde og husmand Østerhalne E          1u  
   123  Skov Jensen, Kristian Sofus,  gdr.Hedetoften15   5  5      
   306  Skov, Mette og Jens,  fhv. gdr. Vævergård, Vævergårdsvej 20   3    8      
   306  Skov, Mette og Jens, fhv.gdr. Vævergård- Vævergårdsvej 20, matr.VH 10a   3   6      
   329   Thomsen, Jothinus og Anna, Bødker og vaskemaskinfabrikant i Vadum    2    11    2    
   216  Toft Nielsen, Edith og Agner  2  6     2  
   213  Toft Pedersen, Helen-Rødslet 57  2        
   218  Tjell, Jens og Gerda, fhv. landmand Torpet Kær  1  2  

 3 lyd-4u

 
   212  Tjell, Søren og Agnes, gdr. Torpet Kær  4  10    lyd  
  219  Tjell Thomsen, Johan fhv. Amerika og Rugmarken 6  4  9    lyd  
  193 Urth, christen-Karetmager i Østerhalne  2  3   1 u  
   194  Vestergaard, Anna og Christian, Haldager  4  50      
   207 Vestergaard, Martinus fhv. gdr. Grønslet   3   4      
    317  Østergaard Jensen, Jens og Helene fhv.sognerådsformand og gdr. i Haldager      1    1   3u  
   318  Østergaard, Kristen og Margrethe, fhv. gdr. Østergård i Haldager    1           A
Oldtid og Historisk tid              
   166  Vadum Sogns historie   7    3    1u  
 Bøger og tidskrifter              
  253 “Cornelius Nepos” latinbog til skolebrug, udgivet i 1875        1bg  
  153  Danmarks Folk   (bog fra 1901)         1bg  
     Dansk Familieblad 1915,indbunden,          skab 1        1bg  
  202 “De Jyders Land”1-2 af Acthon Friis         2bg  
  208 “Fra Himmerland og Kjær herred”       73 bg  
    Hjemmet 1916, indbunden                                 skab 1       1bg  
  241 “Hvor vejene samles” Jubilæumsbog        1bg  
  214  Landbrugsfaglige Tidskrifter 3        
  252 “Romerbrevet” fortolket af prof. L W. Schat Pedersen        1bg  
  242 “Spredte kræfter samles” jubilæumsbog        1bg  
  220 “Pedellernes historie i Aalborg Kommunes skoler        1bg  
  206 “Videnskab for hvermand” af Lancelot Hocben.   1 og 2        2bg  
               

 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *