Vadum Borgerforening
-stiftet 1906-
Afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 26. januar 2011 kl. 19.30
Sognegården Ellehammersvej 61.
Spisning fra kl. 18.00
 
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab,
 samt fastsættelse af kontingent
4.    Personvalg til bestyrelsen.
       På valg:
               Joan Lichon Clausen, Søndermarken 21
               Lars Jørgen Nielsen, Havrevænget 16
               Susanne Jungersen, Rødkløvervej 25
               Søren Stender, Nervøsvej 155
 
Valg af bestyrelsessuppleanter.
 På valg:
              Gunni Møller, Brorholtvej 11.
              Leonard Flint, Ellehammersvej 34.
 
             Valg af revisor.
             På valg:
                           Hanne Brandt, Søndermarken 16
 
            Valg af revisorsuppleant
             På valg:
                           Bertha Larsen, Pallisdam 1.

 

  1. Behandling af indkomne forslag ( skal være formanden i hænde
senest 14 dage inden generalforsamling.)
 
  1. Uddeling af Vadumpokalen & Ægtefællepokalen.
 
  1. Eventuelt, herunder Vadum El-forenings fond aflægger beretning og regnskab.
 
 
P.B.V
Lars Andreasen
Formand.
 
 
 
 
 
Indlæg ved Mette Ekstrøm, byrådsmedlem i slutningen af spisningen.