Vadum Borgerforening

-stiftet 1906-

Afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 2. marts kl. 19:00

I Vadum Sognegård

Spisning fra kl. 18:00

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens årsberetning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamling)
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Svenning Mortensen, Heidi Thomsen og Egon Sloth

(Svenning Mortensen modtager ikke genvalg)

Valg af bestyrelsessuppleanter.

På valg : Thomas Melbye + 1 ny suppleant.

  1. Valg af revisor

    På valg : Anita Lilholt + 1 ny revisor

   Valg af revisorsuppleant.

På valg :  Bertha Larsen (modtager ikke genvalg)

 

  1. Eventuelt

Uddeling af Vadum pokalen

Vadum Elfond aflægger beretning og regnskab.

Vadum Samråd orienterer om året 2021

 

P.B.V.

Lars Skau,

formand.

 

Tilmelding til spisning i Vadum Sognegård kl.. 18:00 kan foretages på  Mad bestilling eller  Tlf. 20774353.  Der kan vælges mellem gule ærter og stjerneskud.  (kun for medlemmer)

Ved online bestilling får du besked med ”Tak for tilmelding”, som kvittering for at tilmeldingen er registreret hos os. Kontakt venligst tlf. 20774353. hvis du ikke modtager beskeden.

 

Der opkræves en egenbetaling for spisning på 50 kr pr. kuvert (betales ved ankomst)

Sidste frist for tilmelding fredag d.25. februar.