Ægtefællepokalen er blevet en tradition og en hædersbevisning, vi er stolte af. Derved har vi mulighed for at synliggøre og påskønne en ekstraordinær stor indsats for foreningerne. Ja, på hele tilværelsen i vort lille lokalsamfund.
 
Pokalen tildeles en person, der har måttet afse ægtefællen langt ud over det almindelige på grund af foreningsarbejde. Derved har personen været med til at styrke denne i arbejdet.
 
I år er det den 26. gang pokalen uddeles, og foreningerne blev hurtigt enige om årets modtager.
 
Begrundelsen fra den respektive forening: 
 
I VIF har vi heldigvis mange og aktive trænere og ledere. Det er nødvendigt for hele tiden at kunne leve op til vores målsætning om:
          I VIF er det sjovt at dyrke idræt, uanset alder
          VIF er et godt sted at komme og at være
          Vi inddrager forældrene til gavn for børnene
          Trænere og ledere synes, at det er spændende at arbejde frivilligt i VIF
 
I håndboldafdelingen har Henrik Kristoffersen i næsten 10 år med stor succes arbejdet på at nå disse mål. Henrik er initiativtager til mange nye tiltag på det sportslige plan, der har været med til, at alle har kunnet dyrke de talenter, man har hver især.
Håndboldafdelingen har mange aktiviteter, der er med til at gøre VIF til et samlingspunkt – ikke bare for børne- og ungdomsspillere men også seniorerne. Det mest omfattende tiltag er vores Pink Pinguin Party, som nu har dannet model for andre foreninger rundt i landet. Sammen med fornyel-sen har håndboldafdelingen med Henrik som formand også fastholdt traditionerne med Holstebro Cup osv.
Det høje aktivitetsniveau i håndboldafdelingen er jo kun lykkedes, fordi mange forældre og frivilli- ge bakker op. Her har Henrik formået at opbygge et netværk og en samværsform, som gør at hånd- boldafdelingen har en helt særlig opbakning og betydning – og det i en tid hvor andre foreninger mangler frivillige.
I hovedbestyrelsen bidrager Henrik til at fastholde sammenholdet på tværs af afdelingerne ved at arbejde for tydelige sportslige og samarbejdsmæssige samarbejdsflader, at holde hus med økonomi-en og sikre gode relationer til andre foreninger. Blandt andet har Henrik forhandlet en meget frem- synet aftale på plads med det nye Aalborg Håndbold.
På denne måde leder Henrik håndboldafdelingen efter helt moderne principper: at holde retningen mod målene, at sætte nye initiativer i gang og holde fast, at involvere og hjælpe (andre på vej). De mange timer, som Henrik bruger på dette arbejde, går jo fra ”noget andet”: markerne, bygningerne og ikke mindst Bente. Derfor mener vi, at Bente er en værdig modtager af pokalen.
Tillykke til Bente.