Ægtefællepokalen er blevet en tradition og en hædersbevisning, som vi er stolte af. Derved har vi mulighed for at synliggøre og påskønne en ekstraordinær stor indsats for foreningerne. Ja på hele tilværelsen i vort lille lokalsamfund.
 
Pokalen tildeles en person, der har måttet afse ægtefællen langt ud over det almindelige på grund af foreningsarbejde.Derved har personen været med til at styrke denne i arbejdet.
 
I år er det den 25. gang pokalen uddeles, og også denne gang var foreningerne hurtigt enige om den rette modtager.
 
Kim Bermann har i en årrække været formand for VIFs Tennisafdeling og har investeret meget tid og arbejde i afdelingens og medlemmernes ve og vel. Kim har desuden de seneste 4 – 5 år været ankermanden bag etablering af Byparken og senest foreningshuset. Kim var idémageren, da man skulle finde ud af ”hvad kan en bypark være i Vadum?”, og ”hvordan skal den se ud?” Da man kom til anlægsarbejdet, var han sjakbejs, anlægskyndig, og flere har set ham holde på en skovl.
 
Kim har været drivkraften i etablering af foreningshuset. Uden Kim intet hus! Han har sammen med arbejdsgruppen stået for fremskaffelse af penge, tilbud, tilrettelæggelse af samarbejdet mellem håndværkere og de mange frivillige. Ja vi kan blive ved … Bypark og foreningshus står nu færdig og er allerede til stor glæde for mange. Færdig til tiden, på den aftalte måde og indenfor det aftalte budget.
 
Vi kan takke Kim for hans enorme indsats og skylder også Bodil en stor tak for lån – Bodil er så absolut årets ægtefælle. Tillykke med pokalen Bodil.