Lokalhistorisk Arkiv markerede lørdag d. 14. nov. den årlige arkivdag med en større udstilling; temaet var Vadum skole før og nu. Vi havde fået lov at bruge udstillingen fra skolens bibliotek sammen med de mange ting som tidligere elever på Vadum skole havde lånt os.

Allerede fra start var der mange interesserede gæster, som beundrede de gamle håndarbejder eller kiggede efter børn og børnebørn på de mange billeder. Den ivrige snak og aktivitet blev afbrudt da Lars Jørgen Nielsen bød velkommen og brugte 10 minutter til at fortælle om årets gang og aktiviteter i arkivet.

Dernæst bad han de fremmødte, fortælle lidt om skolegang dengang de var unge; der blev fortalt om at gå i skole 2 dage om ugen, og hvorledes eleverne var delt op i 2 klasser ( storeklasse og betteklasse) hvor læreren så skulle undervise 3 eller 4 årgange sammen. Samtidig blev der fortalt, at lærerne kunne være ret håndfaste, især over for de elever, som tjente på gårdene som hyrdedrenge. De havde jo været tidligt oppe for at få kreaturer og får på græs, så de kunne nemt falde i søvn og blev så vækket med en smeldende lussing. Selv om vi også synes der kan være problemer med skolevæsenet i dag, kunne vi konstatere, at det trods alt er meget bedre end dengang.

Kl. 15.00 var det blevet tid til kaffe og lagkage med flødeskum, og så blev der vist billeder på storskærm; billederne spændte fra motiver fra det gamle Østerhalne som vi ikke havde set før, til nye billeder fra Vadum skoles 50 års jubilæum.

Kl. 17.00 var det slut for denne gang; fra Arkivets side vil vi gerne sige tak for det flotte fremmøde ca. 30 gæster, vi fornemmede at de fremmødte var interesserede, og håber at alle fik en god oplevelse med hjem.

 

Vadum Lokalhistorisk Arkiv