Vadum Borgerforening

-stiftet 1906-

Afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 25. Januar kl. 19:30

I Vadum Sognegård

Spisning fra kl. 18:00

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens årsberetning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamling)
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Valg af bestyrelsessuppleanter.

 

  1. Valg af revisor

  

   Valg af revisorsuppleant.

 

 

  1. Eventuelt

 

 

P.B.V.

Lars Skau,

formand.

 

Tilmelding til spisning i Vadum Sognegård kl.. 18:00 kan foretages på  Mad bestilling eller  Tlf. 20774353.  Der kan vælges mellem gule ærter og stjerneskud.  (kun for medlemmer)

Ved online bestilling får du besked med ”Tak for tilmelding”, som kvittering for at tilmeldingen er registreret hos os. Kontakt venligst tlf. 20774353. hvis du ikke modtager beskeden.

 

Der opkræves en egenbetaling for spisning på 50 kr pr. kuvert (betales ved ankomst)